Bedrijfsvervoerplan

Wat is een bedrijfsvervoerplan? Waarom toont het ABVV er interesse voor?


Wat is een bedrijfsvervoerplan?

Dat is een plan dat de mobiliteit van de werknemers van een onderneming in kaart brengt en hen aanzet andere vervoersmiddelen dan de auto te gebruiken.

Het is een georganiseerde aanpak van zowel het woon-werkverkeer als het zakelijke personenverkeer.

Wat kan een bedrijfsvervoerplan bevatten?

 • een vooronderzoek naar de bereikbaarheid van het bedrijf en de woonplaats van de werknemers
 • een enquête bij alle werknemers over hun vervoerskeuze en motivering
 • een analyse van de enquêteresultaten en toetsing aan de bereikbaarheidsstudie
 • individuele reisadviezen
 • eventueel: informatiemateriaal en voorzieningen voor alternatieve vervoerswijzen.

Waarom besteden vakbonden aandacht aan bedrijfsvervoerplanning?

Waar de bereikbaarheid in het gedrang komt, wordt de last op de schouders van de werknemers groter: steeds vroeger van huis vertrekken om tijdig op het werk te raken, en steeds later terug thuis.

Het mobiliteitsprobleem wordt dus afgewenteld van werkgever op werknemers en hun gezin.

Met bedrijfsvervoerplannen willen we de bereikbaarheid van bedrijven verbeteren. Werkgevers én werknemers hebben er baat bij.

Waarom wil het ABVV bedrijfsvervoerplannen?

 • omdat efficiënte, snelle verplaatsingen naar en van het werk het welzijn verbeteren van de werknemers
 • omdat het minder milieuvervuiling, minder druk op openbare ruimten (parkings, wegen), minder hinderlijk lawaai, … meer verkeersveilighied oplevert
 • en omdat minder parkeerplaatsen, minder stress, minder reiskosten, … én een beter bedrijfsimago minder kosten meebrengen voor bedrijf én werknemer.

Zijn er bedrijven die bedrijfsvervoerplannen gebruiken?

Ja, en met succes:

 • het bedrijventerrein Keiberg (Zaventem)
 • Agfa Gevaert (Mortsel)
 • Colruyt (Halle)
 • Ecover (Melle)
 • ...

Uit hun ervaring vallen factoren van succes en falen af te leiden.

Een van de belangrijkste succesfactoren is communicatie, naast de organisatie van een stuurgroep. De gelijke vergoeding voor gebruik van privé- en openbaar vervoer werkt het mislukken dan weer in de hand.

Zijn bedrijfsvervoerplannen populair?

Nee, en een stijging blijft uit.

Het bedrijfsvervoerplan is immers nog onvoldoende bekend bij bedrijven.

Een bedrijfsvervoerplan is trouwens geen verplicht nummertje voor bedrijven. Enkel wie accuut last heeft van ‘verstopping’, doet er wat aan.

Andere sites

Zoek op trefwoord

bedrijfsvervoerplannen woon-werkverkeer