Congres 2006: Weer Werk

Het Vlaams ABVV congresseerde op 5 en 6 mei 2006. Onder het motto ‘Weer Werk‘ werden drie thema’s behandeld: een slimme economie, gelijke arbeidskansen voor iedereen en werken aan kwaliteit. Lees hier alle congresdocumenten.


Congresthema‘s

Een slimme economie

 • De economie moet sociaal en duurzaam zijn
 • Het economisch beleid anders en beter
 • Werken aan competenties

Gelijke arbeidskansen

 • Werk voor iedereen is meer dan ooit ons uitgangspunt
 • Gelijke onderwijs- en vormingskansen
 • Trajecten naar werk voor elke werkloze
 • Evenredige arbeidsparticipatie

Werken aan kwaliteit

 • Werkzaamheid koppelen aan werkbaarheid
 • Starten kan niet blijven duren
 • Werk en privé in balans
 • In een lagere versnelling

Congresteksten

Congresverslag

Rudy De Leeuw, Xavier Verboven, Caroline Copers

Actualiteitsresolutie

Het congres keurde een resolutie goed over de verhouding van het ABVV tot de sp.a:

1. Vooral de afgelopen jaren waren er meerdere, scherpe conflicten tussen het ABVV en de sp.a waardoor het ABVV op dit ogenblik een grotendeels negatieve beoordeling heeft wat betreft de vraag of de sp.a nog voldoende slagkracht wil opbrengen om de doelstellingen van het ABVV mee te ondersteunen.

2. Het Vlaams ABVV wil daarom de relatie tot de sp.a (en tot de andere democratische politieke partijen) met al haar geledingen grondig evalueren en daartoe voldoende tijd uittrekken.

3. De conclusies van deze consultatieronde zullen worden voorgelegd aan een Uitgebreid Intergewestelijk Comité en zullen dienen als basis voor het bepalen van de toekomstige relaties van het Vlaams ABVV tot de politiek. Het Uitgebreid Intergewestelijk Comité zal hiertoe bijeengeroepen worden vóór 31/12/2006.

Downloads

Lees ook

Zoek op trefwoord

congres