Congres 2001: Het ABVV in een veranderend Vlaanderen

Het Vlaams ABVV congresseerde op 15 oktober 2001. Onder het motto ‘Het ABVV in een veranderd Vlaanderen‘ werden volgende thema‘s behandeld: overleg en politiek, interprofessionele werking, levenslang en levensbreed leren, duurzaam werken.


I. Overleg en politiek

 1. Inspraak in het sociaal-economisch beleid
 2. Staatshervorming en solidariteit
 3. Regionaal sociaal overleg
 4. Verhouding tot politieke partijen en andere sociale bewegingen

II. Interprofessionale werking

Inleiding

 1. Ondersteuning, vorming en opleiding
 2. Doelgroepenwerking
 3. Bewegingswerk voor gelijkheid en democratie

III. Levenslang en levensbreed leren

 1. Onderwijs en opleiding van jongeren
 2. Competentie en competentieontwikkeling
 3. Opleiding in het kader van de onderneming
 4. Initiatief van de werknemer aanmoedigen
 5. Evenredige participatie en gelijke kansen

IV. Duurzaam werken

 1. De overheid en haar beleid
 2. Het bedrijfsleven: maatschappelijke verantwoord onderenemen in Vlaanderen?
 3. Onze interne vakbondswerking optimaliseren

Downloads

Lees ook

Zoek op trefwoord

congres