Vlaams ABVV verontrust over Vlaamse regeringsvorming

09/06/2009 Persbericht - De crisis efficiënt aanpakken kan niet via een separatistische agenda. Regeringsdeelname van een partij als N-VA dreigt te leiden tot een complete impasse.


De verkiezingsresultaten in Vlaanderen leveren een gemengd beeld op. De linkerzijde wint niet, al houdt sp.a redelijk stand. Positief is dan weer dat extreemrechtse partijen zoals het VB stevig verlies boeken en dat de rauwe populistische LDD geen echte doorbraak kent.

In de huidige sociaal-economische context moet de politiek nu absoluut voorrang geven aan werkgelegenheid en sociale dossiers zoals vergroening van de economie, jobs in de social profit, wegwerken van de wachtlijsten in kinderopvang en welzijnsectoren, investeringen in opleiding en onderwijs, …

Voor het ABVV mag de sociaal-economische agenda absoluut niet verdrongen worden door een oeverloze discussie over een nieuwe staatshervorming. Dit is niet in het belang van de inwoners van Vlaanderen. Die willen kwaliteitsvolle jobs, toegankelijke en voor iedereen betaalbare openbare voorzieningen, goed onderwijs en een rechtvaardig fiscaal beleid.

Het Vlaams ABVV is dan ook erg verontrust over de regeringsvorming die zonet werd opgestart in Vlaanderen. Regeringsdeelname van een partij als N-VA, met een uitgesproken separatistische agenda, dreigt juist de sociaal-economische agenda op het tweede plan te zetten en dreigt bovendien te leiden tot een complete impasse op regionaal én op federaal beleidsniveau.

Het Vlaams ABVV zal niet aanvaarden dat een kordate aanpak van de crisis wordt opgeofferd aan een uitzichtloos opbod over nieuwe bevoegdheden. Dit is niet in het belang van werk en inkomen van de werknemers en de sociaal gerechtigden in dit land.

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

Vlaamse Regering