Overbruggingspremie dan toch goedgekeurd

20/03/2009 Persbericht - Vlaams ABVV en ACV zijn verheugd dat de Vlaamse regering de overbruggingspremie eindelijk heeft goedgekeurd. Dit is een belangrijke sociale maatregel waardoor werknemers zonder al te groot inkomensverlies tijdelijk hun arbeidsprestaties kunnen verminderen.


De vakbonden hadden voorgesteld om - in het licht van de economische terugval - bijkomende sociale maatregelen te nemen om de gevolgen van de crisis te milderen.

Eén van die voorstellen betrof het versterken van de bestaande premieregeling arbeidsherverdeling, in bedrijven in moeilijkheden of in herstructurering. Vlaams ABVV en ACV zijn dan ook verheugd dat de Vlaamse regering finaal een beslissing heeft genomen over deze overbruggingspremie.

Dit is een belangrijke sociale maatregel die moet toelaten dat werknemers tijdelijk hun arbeidsprestaties verminderen zonder al te groot inkomensverlies. Op het terrein is daar veel vraag naar. Er kan op die manier ook vermeden worden dat werknemers hun individuele rechten op tijdskrediet moeten aanspreken.

ACV en Vlaams ABVV feliciteren minister van werk Frank Vandenbroucke met de standvastigheid die hij in dit dossier aan de dag heeft gelegd.

De goedgekeurde premieregeling stemt in ruime mate overeen met de maatregel die al principieel was goedgekeurd en volgt eerdere voorstellen die de SERV-partners aan de Vlaamse regering hadden overgemaakt. We betreuren het dat door toedoen van de VLD kostbare tijd verloren ging.

Belangrijk is nu dat de maatregel snel wordt uitgevoerd op een manier die administratief eenvoudig is voor alle betrokken partijen en dat wordt nagegaan hoe de sociale rechten van de betrokken werknemers maximaal kunnen worden gevrijwaard.

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

overbruggingspremie