Soepeler jobstudentenstatuut niet in het belang van studenten zelf

22/10/2008 Persbericht - Naar aanleiding van een onderzoek dat studenten redelijk wat bijklussen, lanceren Open VLD, LDD, Unizo en het NSZ de zoveelste oproep om het jobstudentenstatuut verder te flexibiliseren. ABVV-jongeren betreuren dat via populistische voorstellen de lonen en arbeidsvoorwaarden van alle werknemers voor de zoveelste maal onder druk worden gezet.


De bestaande wetgeving zou, omwille van de beperking in de tijd, niet meer beantwoorden aan de noden van de student, luidt het.

Er is geen arbeidslimiet

Dat jobstudenten nu niet ongelimiteerd kunnen werken, klopt niet. Ook vandaag is er geen “arbeidslimiet” voor jobstudenten.

Wel staat er een rem op enkele voordelen die gelden voor wie weinig werkt. Maar wie meer wil werken, kan dit en doet dit nu ook al. In dat geval draagt de student eveneens bij tot de sociale zekerheid en de fiscale inkomsten, in verhouding tot wat hij of zij heeft verdiend. Dat is niet meer dan logisch.

Net zoals het logisch is dat studenten dan rechten in de sociale zekerheid opbouwen. Dat is ook voordelig voor de studenten zelf, die hun studies over meerdere jaren spreiden: anders riskeren ze tot hun tachtigste te moeten werken om een fatsoenlijk pensioen bijeen te sparen.

Concurrentie onder werknemers

De uitbreiding van het jobstudentenstatuut - nu beperkt tot 2 x 23 dagen: een maand in de zomervakantie en een maand tijdens het schooljaar - is ook niet in het voordeel van de student zelf.

Een nog langere periode met lagere sociale bijdragen betekent immers ook dat er minder sociale rechten worden opgebouwd. Voordeliger dus voor de werkgever, niet voor de student-werknemer.

ABVV-jongeren vrezen dat men het jobstudentenstatuut voornamelijk wil gebruiken als hefboom voor een verdere flexibilisering van àlle arbeidsvoorwaarden en een verdere loonmatiging van gewone werknemers. Men wil werknemers tegen elkaar uitspelen door te schermen met de "enorme voordelen voor de student".

In werkelijkheid worden reguliere contracten afgebouwd en wordt heel de loonstructuur op de arbeidsmarkt onder druk gezet. Deeltijdse reguliere werknemers die bijna voltijds werken worden vervangen door studenten die gerust twee uur per dag willen werken, en de gewone werknemers voelen dit dan ook op het einde van de maand in hun portemonnee.

Eerlijk debat

ABVV-jongeren willen dus een rem op de flexibiliteit. Jobstudenten worden nu misbruikt om de loon- en arbeidsvoorwaarden verder onder druk te zetten.

We eisen een eerlijk debat waarbij men het maximale winstbejag in twijfel durft trekken, en waarbij voor sectoren met échte problemen specifieke en andere creatieve oplossingen worden gezocht.

Contact

  • Coördinator ABVV-jongeren - Coördinator ABVV-jongeren - 02 289 01 54

Andere sites

Zoek op trefwoord

jobstudenten