Campagne Open VLD is een ernstige politieke partij onwaardig

02/10/2008 Persbericht - De campagne die door Open VLD gevoerd wordt onder de titel “die 500 € pakken de Walen ons al niet meer af” is kwetsend, denigrerend, een ernstige politieke partij onwaardig, en tekenend voor het soort Vlaanderen waar deze partij naartoe wil.


Hiemee voert Open VLD totaal onverantwoord en onnodig de spanningen tussen Nederlandstaligen en Franstaligen op.

Open VLD zegt op te komen voor meer koopkracht, maar sluit heel wat mensen uit, ook in Vlaanderen. De jobkorting is immers enkel van toepassing op werkende mensen die in Vlaanderen wonen, maar niet op de uitkeringsgerechtigden in Vlaanderen of op werknemers die in Brussel of Wallonië wonen. Daarmee is het koopkrachtprobleem in dit land dan ook niet van de baan.

In plaats van kritiek te leveren op de actiedag van de vakbonden op 6 oktober 2008 zou Open VLD als regeringspartij beter koopkrachtversterkende maatregelen nemen voor de ganse Belgische bevolking.

De vakbonden voeren actie voor het behoud en het versterken van de solidariteit in dit land, voor meer koopkracht, voor welvaartvaste uitkeringen, voor kwalitatieve openbare diensten…

Open VLD zou beter opkomen voor de vele tienduizenden burgers in heel het land die reële koopkrachtproblemen hebben en die niet van bonussen en gouden parachutes kunnen genieten.

Andere sites

Zoek op trefwoord

politieke verkiezingen