Ook Vlaamse begroting moet koopkracht versterken

18/09/2008 Persbericht - De Vlaamse regering beraadt zich momenteel over de opmaak van de Vlaamse begroting voor 2009. Daarbij wil ze 400 miljoen euro extra inzetten voor nieuw beleid in 2009. Het Vlaams ABVV is vragende partij voor koopkrachtversterkende maatregelen, maar wil vooral dat deze ten goede komen aan die groepen die het vandaag moeilijk hebben om de stijging van de levensduurte op te vangen.


De Vlaamse regering moet ook nagaan hoe ze het sociaal overleg in Vlaanderen kan ondersteunen. Om de maatschappelijke problemen efficiënt aan te pakken, vragen we aan de regeringen om een beleid in synergie te ontwikkelen.

1.

De Vlaamse regering wil 400 miljoen euro extra inzetten voor nieuw beleid vanaf 2009. Ook in 2008 wil ze dergelijk bedrag aanwenden, ditmaal voor een aantal eenmalige uitgaven. Dit laatste in tegenstelling tot de eerdere belofte om die middelen te reserveren in het licht van de gemeenschappelijke begrotingsdoelstellingen van de overheden in dit land.

Als vakbond hebben we vragen bij deze laatste operatie.

Dit houdt immers in dat er bijkomende inspanningen moeten geleverd worden op het federale niveau om de rekening te laten kloppen, terwijl dit nu net het beleidsniveau is dat instaat voor heel wat sociale uitgaven.

Bovendien stellen we ons de vraag of men in het licht van de vergrijzing ook op Vlaams niveau niet best wat meer opzij zet, onder meer voor uitgaven in het kader van de zorgverzekering.

2.

Er circuleren ondertussen al concrete pistes over de invulling van deze nieuwe enveloppe in 2009, zoals: verder investeren in betaalbare kinderopvang, milderen van de energiefactuur (energiescans, isolatiepremies) en het versterken van de jobkorting.

Als vakbond willen we dat deze maatregelen vooral ten goede komen aan die groepen die het op vandaag moeilijk hebben.

We hebben grote twijfels of de jobkorting hiertoe de meest geschikte maatregel is (deze geldt immers niet voor uitkeringstrekkers, betekent een dubbel voordeel voor tweeverdieners, is niet- selectief en dus duur in begrotingstermen…).

We willen daarom dat deze maatregel geen koekoeksjong is die de andere denksporen wegdrukt en vooral dat de maatregel gemoduleerd wordt door de bijkomende middelen voor te behouden voor een versterking van de korting voor de lagere inkomensgroepen. Zo zou het niet alleen een koopkrachtmaatregel zijn, maar ook een middel om werkloosheidsvallen te bestrijden.

Ook bij de andere denksporen moet nagegaan worden of ze voldoende op maat zijn van en bruikbaar voor de lagere inkomens (huurders in het geval van de isolatiepremies bijvoorbeeld of éénoudergezinnen in het geval van kinderopvang).

3.

Minister Ceysens liet ons weten dat de regering het loonoverleg wil faciliteren. Eerder dan in te breken in het federaal loonoverleg stellen we voor dat de Vlaamse regering het sociaal overleg op Vlaams niveau verder ondersteunt.

De arbeidsmarktuitdagingen en koopkrachtproblemen zijn zo groot dat op alle bevoegde niveaus onderhandelde oplossingen zich opdringen:

  • tewerkstelling ervaren werknemers,
  • loopbaanbegeleiding voor werknemers,
  • opleidingstimuli voor werknemers,
  • flankerende maatregelen om de werkbaarheid in sectoren en bedrijven te verhogen,
  • goedkoper maken van woon-werkverkeer via De Lijn

Zoek op trefwoord

begroting