Blije Bloemen op 1 mei

25/04/2008 Persbericht - Het ABVV verspreidt dit jaar duizenden ‘Blije rozen’ op zijn 1 mei-activiteiten. Deze ‘Blije rozen’ komen uit Kenia en werden geproduceerd met respect voor mensenrechten en milieu.


Komen alle bloemen uit Nederland?

Terwijl rozen vroeger vaak uit Nederland kwamen, gebeurt de teelt nu grotendeels in warmere streken als Kenia (Afrika) en Colombia (Zuid-Amerika). De arbeidsomstandigheden zijn er doorgaans barslecht.

Voor veel vrouwen in het Zuiden is werken in de bloementeelt nochtans de enige mogelijkheid om een gezinsinkomen te verwerven. De meeste werkneemsters zijn tussen 18 en 35 jaar en hebben alleen lager onderwijs gevolgd. Driekwart wordt aangeworven op tijdelijke basis.

De vrouwen betalen een zware tol:

 • blootstelling aan bij ons verboden chemicaliën,
 • lage lonen,
 • een verbod op vakbonden,
 • willekeurige ontslagen,
 • kinderarbeid,
 • ontslag bij zwangerschap,
 • onbetaalde overuren,
 • geen beschermende kledij,
 • een vervuilde leefomgeving die ook gevolgen heeft voor de visserij, drinkwaterkwaliteit en de voedselvoorziening.

Als vakbond willen we wakker liggen van een waardig inkomen voor vrouwen in het Zuiden, menswaardige werkomstandigheden én vakbondsrechten.

Fair Trade maakt het verschil

Oserian, een bloemenkwekerij in Kenia, is een voorbeeld van hoe het anders kan:

 • Het loon is er bijna het dubbele van het wettelijke minimum.
 • Meer dan 50% van de werknemers is lid van de vakbond KPAWU (Kenya Plantation and Agricultural Workers' Union).
 • Er is gratis onderwijs.
 • Er zijn goede gezondheidszorgen en huurtoelages.
 • Er wordt spaarzaam omgesprongen met het milieu. Net als in Europa wordt er volop geëxperimenteerd met biologische bestrijdingsmiddelen (insecten).
 • Ook het waterverbruik wordt minimaal gehouden, belangrijk in dit kwetsbare stuk van Afrika.

Dit vormt een contrast met omliggende bedrijven die ook bloemen produceren voor de export, maar ten koste van de lokale gemeenschappen en het recht op waardig werk.

Als vakbond hebben we daar zeker een verantwoordelijkheid in te nemen door het Fair-Tradeprincipe in ons aankoopbeleid te verankeren.

Wat doet het ABVV?

Op 1 mei worden naar jarenlange traditie heel wat rode rozen uitgedeeld. Door hiervoor Blije Bloemen te gebruiken stimuleren we internationale solidariteit, milieu én duurzame ontwikkeling. Dit past ook in de start van de campagne Waardig Werk.

We willen voorkomen dat werknemers in Noord en Zuid tegen mekaar worden uitgespeeld in het spel van vrije concurrentie. Daarom is het belangrijk dat we streven naar waardig werk voor iedereen, samen met de partnervakbonden in het Zuiden.

De ‘Blije rozen’ worden verdeeld op volgende 1-meistoeten en -activiteiten:

 • Provincie Antwerpen:
  Antwerpen
  Essen
  Kontich
  Herentals
  Retie
 • West-Vlaanderen:
  Oostende
  Kortrijk
  Harelbeke
  Middelkerke
  Izegem
  Ieper
 • Limburg:
  Hechtel
 • Oost-Vlaanderen:
  Zottegem

Meer info over Blije Bloemen

De campagne Blije Bloemen is een gezamenlijk initiatief van:

 • Netwerk Bewust Verbruiken vzw (NBV),
 • Foodfirst Information and Action Network vzw (FIAN),
 • Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze vzw (Velt),
 • en Max Havelaar vzw.
 • met de steun van de Vlaamse Regering.

1 mei 2008: gewestelijke activiteiten

Contact

 • Danny Jacqmot - Coördinator - 02 506 82 35

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

1 mei Blije Bloemen