ABVV-Senioren zetten vijf gemeenten in de bloemetjes

12.11.2007 - Betaalbare sociale woningen zijn essentieel om armoede bij senioren te kunnen bestrijden. Maar er zijn duizenden sociale woningen te kort. Daarom zetten ABVV-Senioren tussen 14 en 22 november 2007 de vijf gemeenten in de bloemetjes die de beste inspanningen leverden.


Bepaalde gemeenten in Vlaanderen leverden in het verleden belangrijke inspanningen op het vlak van sociale huisvesting. De ABVV-Senioren vinden het belangrijk om die gemeenten publiek in de bloemetjes te zetten.

Het verschil tussen leven en overleven

Als we armoede bij gepensioneerden willen bestrijden, dan is het beschikbaar zijn van betaalbare sociale huurwoningen heel belangrijk.

Mensen die het moeten stellen met een pensioen van minder dan € 1000 beschikten tijdens hun actieve leven veelal ook niet over voldoende middelen om een eigen woning te verwerven. Over een goedkope sociale huurwoning kunnen beschikken maakt voor deze mensen daarom het verschil tussen leven en overleven.

Maar sociale woningen worden in Vlaanderen maar met mondjesmaat gebouwd. Zoals met de pensioenen zitten we ook hier niet in de kop van het Europese peloton.

Wachten tot 2234?

Als we willen uitkomen op het gemiddelde van de Europese Unie van voor de uitbreiding (het Europa van de 15), dan hebben we nog 299.094 sociale woningen bij te bouwen. Tegen het huidige tempo zullen die dan gerealiseerd zijn in maart 2234.

Er is dus een ambitieus plan nodig om het aantal sociale woningen drastisch te verhogen. Vooral van de gemeenten die in het verleden de minste inspanningen deden mogen we een inhaalbeweging verwachten. En de plannen moeten niet alleen groot zijn qua aantal huizen maar ook kort in termijn. De meeste mensen kunnen immers niet wachten tot in 2234...

Dat het mogelijk is om voldoende sociale woningen te bouwen wordt in een aantal gemeenten nu reeds bewezen. De ABVV-Senioren vinden het belangrijk dit onder de aandacht te brengen.

Wie krijgt de bloemen?

Daarom zullen we in elke Vlaamse provincie die gemeente in de bloemetjes zetten waar – in verhouding tot het aantal inwoners – het grootst aantal sociale woningen beschikbaar is:

Vlaams-Brabant: Vilvoorde
woensdag 14 november 2007, 11u: Stadhuis.

West-Vlaanderen: Spiere-Helkijn
woensdag 14 november 2007, 19u: Stadhuis.

Limburg: Genk
vrijdag 16 november 2007, 11u: Stadhuis.

Foto: burgemeester Jef Gabriels van Genk ontvangt bloemen

Oost-Vlaanderen: Zelzate
vrijdag 16 november 2007, 14u: Stadhuis.

Foto: Burgemeester Freddy De Vilder van Zelzate ontvangt bloemen

Antwerpen: Willebroek
donderdag 22 november 2007, 19u: Administratief Centrum

De inspanningen van deze gemeenten zijn niet gering. Moest elke Vlaamse gemeente het even goed doen, dan zouden er liefst 186.576 sociale woningen meer beschikbaar zijn.

Overbodig om te stellen dat de huurwoningen op de privémarkt dan eveneens een stuk meer betaalbaar zouden worden.

Contact

  • Caroline Cocquyt - coördinator - 02 289 01 71

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

sociale huisvesting