Wat zijn de Vlaamse bevoegdheden?

Welke maatschappelijke thema‘s behoren tot de bevoegdheden van het Vlaams ABVV?


Gewest- of gemeenschapsmateries

 • Cultuur: media, sociaal-cultureel volwassenenwerk, sport, toerisme, …
 • Economie: buitenlandse handel, economisch overheidsinitiatief, sociale  economie, steun aan bedrijven, …
 • Energie: distributie van elektriciteit en aardgas, bevordering van rationeel energiegebruik, …
 • Huisvesting: huisvestingspremies, sociale woningbouw, …
 • Leefmilieu en natuurbehoud: afvalstoffenbeleid, toezicht op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke bedrijven, …
 • Onderwijs
 • Openbare werken en mobiliteit: aanleg en onderhoud van wegen, regionale luchthavens (Antwerpen en Oostende), stads- en streekvervoer, zeehavens, …
 • Preventieve gezondheidszorg
 • Ruimtelijke ordening: aanleg van industriezones, bouwvergunningen, …
 • Waterbeleid: drinkwater, riolering, zuivering van afvalwater, …
 • Welzijn: bejaardenzorg, gehandicaptenzorg, gelijke kansen, gezin, jeugd, kinderopvang, …
 • Werk: arbeidsbemiddeling, beroepsopleiding, speciale werkgelegenheidsprogramma’s, …
 • Wetenschappelijk onderzoek: technologische innovatie, ….

Lees ook