Meeste werklozen willen een job en doen hun best om die te vinden

16/06/2006 - Karel Van Eetvelt van Unizo trapt weer eens flink naar de werklozen vandaag. Volgens hem wordt de helft van de KMO’s geconfronteerd met nep-sollicitanten die enkel ‘een papiertje’ willen zodat ze hun uitkering kunnen behouden. Een hele groep mensen wordt op deze manier publiekelijk geschoffeerd. Dit kàn niet. Wat wil Unizo hiermee bereiken?


De beweringen van Karel Van Eetvelt zijn gebaseerd op een enquête bij Vlaamse KMO’s. De helft verklaarde vorig jaar te maken gekregen te hebben met één of meerdere nepsollicitanten. Blijkbaar is dit voor Unizo voldoende om te besluiten dat veel sollicitanten niet geïnteresseerd zijn in een job, maar enkel ‘een papiertje’ willen dat bewijst dat ze gesolliciteerd hebben zodat ze hun uitkering kunnen behouden. Dergelijke boude beweringen vragen toch echt een steviger bewijsvoering. Waarop baseren de ondervraagden zich om te stellen dat het om nepsollicitanten gaat? Of is dit slechts een vermoeden?

Werkloosheidsuitkeringen zijn een verhaal van rechten en plichten. Wie werkloos is en een baan zoekt, heeft recht op een uitkering. De werklozen moeten daar echt wel een inspanning voor doen. Begin 2004 startte men – na overleg met de sociale partners, met inbegrip van Unizo - met de activering van het zoekgedrag van langdurig werklozen. Wie niet actief zoekt, wordt gesanctioneerd en kan zelfs zijn recht op werkloosheidsvergoedingen verliezen. Het is nog vroeg voor een grondige evaluatie, maar de eerste resultaten zijn positief. De meeste werkzoekenden zijn actief op zoek  naar werk. Wie onvoldoende zoekt, wordt onderworpen aan een contract en gesanctioneerd indien hij onvoldoende meewerkt.

Ongetwijfeld zijn er nog steeds werklozen die er de kantjes proberen af te lopen. Voor ACV en ABVV kunnen dergelijke misbruiken niet. Maar er zijn ook werkgevers die het niet zo nauw nemen. Er zijn getuigenissen van werklozen die zich aanbieden voor een openstaande betrekking die niet blijkt te bestaat of al een hele tijd is ingevuld. (Zij krijgen wellicht geen bewijs van sollicitatie.) Er zijn voorbeelden van werkgevers die niet eens de moeite doen om te reageren als werklozen solliciteren. (Zij hebben ook geen bewijs van sollicitatie.) Jongeren die via internet solliciteren kunnen daar ook over meespreken. En er zijn de onthutsende verhalen over werkgevers die openlijk of minder openlijk discrimineren bij aanwerving. Maar daarom zijn niet alle werkgevers slecht. Zoals ook de meeste werklozen zich niet onttrekken aan hun verplichtingen.

De meeste werklozen willen een job en ze doen hun uiterste best om die te vinden.

Contact

  • Caroline Copers - Algemeen Secretaris - 0475 32 44 47

Zoek op trefwoord

werkloosheid