Eerst diversiteit op de werkvloer, dan pas nieuwe immigratie

10.10.2007 - De huidige krapte op de arbeidsmarkt is mee het gevolg van discriminatie. De beslissing van de federale regeringsonderhandelaars om nieuwe economische immigratie toe te staan roept dan ook heel wat vragen op.


Nieuwe immigratie mag werkgevers zeker niet ontslaan van hun verantwoordelijkheid om de bestaande discriminatie op de arbeidsmarkt actief te bestrijden.

Die discriminatie leidt er nu vaak toe dat allochtone werklozen geen job vinden. Vooraleer men in het buitenland gaat rekruteren, moet men ernstiger werk maken van diversiteit op de werkvloer.

Het Vlaams ABVV kan niet aanvaarden dat werkgevers nieuwe immigratie bepleiten terwijl er duidelijk sprake blijft van discriminatie op de arbeidsmarkt, zoals recente getuigenissen uit de interimsector overduidelijk aantonen (interimkantoren die speciale codes gebruiken om allochtonen te weren).

Die sector ondertekende nochtans allerlei diversiteitscharters en gaat prat op zijn zelfregulering. Maar tussen het ondertekenen van zo’n charter en het naleven ervan gaapt blijkbaar nog een diepe kloof.

Het Vlaams ABVV steunt de reactie van de interculturele organisatie Kif Kif en de aangekondigde acties van Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke.

Het Vlaams ABVV vraagt hierbij specifiek aandacht voor:

1. Meer transparantie:

Diversiteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen mag geen papieren verhaal zijn.

Diversiteitslabels worden nu al te lichtvoetig toegekend op basis van goede intenties en niet op basis van de bereikte resultaten. De reële resultaten zijn vaak veel minder fraai dan de veelkleurige propagandafolders van de interimsector willen doen geloven.

In uitvoering van het decreet evenredige arbeidsparticipatie moet de interimsector jaarlijks rapporteren welke inspanningen ze levert om diversiteit op de werkvloer te bevorderen. Het Vlaams ABVV dringt aan op een snelle uitvoering van deze decretale verplichting.

2. Meer controle:

De zelfregulering waarmee de interimsector schermt volstaat niet om de rechten van de werknemers te respecteren. Dat werd door het ABVV al eerder aangeklaagd tijdens de Dag van de rechten van uitzendkrachten op 19 september 2007.

Om discriminatie resoluut uit te bannen moet de arbeidsinspectie hard kunnen optreden. Al wie discriminatie vaststelt, moet dit signaleren aan de inspectie. 

3. Betere bescherming:

Het Vlaams ABVV bepleit een betere bescherming van wie gediscrimineerd wordt.

We steunen daarom het voorstel van de Vlaamse regering (decreet gelijke kansen) over de gedeelde bewijslast. Dit houdt in dat een werkgever waarvan vermoed wordt dat hij discrimineert, moet aantonen dat hij niet discrimineert.

Het Vlaams ABV herinnert eraan dat dit voorstel een uitvoering is van Europese en federale wetgeving. Wetgeving moet een hefboom zijn om krachtig op te treden tegen discriminatie en om de zwakste partij, zijnde de gediscrimineerde, te beschermen.

Zoek op trefwoord

diversiteit