Nu nog een sluitende, automatische toekenning studietoelagen

08/02/06 - Met zeer veel genoegdoening hebben we de aankondiging van minister Frank Vandenbroucke aanhoord dat er € 10 miljoen zal worden vrijgemaakt voor het systeem van de studietoelagen in het secundair onderwijs. Wanneer die nu ook nog automatisch toegekend zouden worden, helpt hij effectief iedereen en voornamelijk de zwaksten!


Na jarenlang protest van ABVV-jongeren en andere sociale actoren, komen er uiteindelijk meer middelen vrij om de lamentabele toestanden m.b.t. de studietoelagen in het secundair onderwijs aan te pakken. Als ABVV-jongeren vragen we dat de minister deze hervorming snel op de rails zet. We zijn dan ook mee vragende partij om een werkgroep op te richten met de betrokken medespelers van het middenveld om onze knowhow en terreinkennis in te brengen m.b.t. de concrete uitvoering.

De minister kondigde ook een administratieve veréénvoudiging aan, maar de formulieren blijven nog wel. ABVV-jongeren dringt erop aan dat in tijden van administratieve vereenvoudiging er werk wordt gemaakt van een automatische toekenning.

Zo kan men uitsluiten dat diegenen die het écht nodig hebben, en dikwijls ook met nog heel wat andere rompslomp te maken hebben, uit de boot vallen. Onderzoeken bewezen immers reeds dat niet iedereen die recht heeft op een studiebeurs, deze ook aanvraagt. Een automatische toekenning is zowat de enige garantie dat diegenen die het écht nodig hebben, het ook krijgen. Een intensieve samenwerking tussen de federale overheid (voor de informatie) en de Vlaamse is dan ook nodig.

Contact

  • Coördinator ABVV-jongeren - Coördinator ABVV-jongeren - 02 289 01 54

Zoek op trefwoord

onderwijs studietoelagen