Voorbeeld uit de praktijk: Harol in Diest

De delegees Rudy Vlayen, Gerry Vos en Ronny Appeltans hebben oog voor iedereen bij Harol in Diest, ongeacht leeftijd, functie, nationaliteit enzovoort. Als syndicale delegatie moet je op je rechten staan.


Werkbare oplossingen voor belastend werk

“Wij maken rolluiken en zonneweringen. Dat is stukwerk en maatwerk en erg belastend voor de rug en de nek. Toch is er weinig verloop. Ongeveer een op vijf werknemers is 45-plus, er werken allochtonen en in samenspraak met de syndicale delegatie zijn interim‘ers toegelaten. De voorbije jaren hebben we heel wat gerealiseerd:

  • De werksituatie van de werknemers in de productie werd geanalyseerd met subsidies uit een Zilverfondsplan. Het besluit was dat er iets moest gebeuren aan de slechte werkhouding van de werknemers. Dus werd er een opleiding ingericht voor rugsparende technieken en kwam er per werkpost een lijst met aandachtspunten voor de werkhouding.
  • Ook de werkposten werden aangepakt. In de praktijk zijn dat aan de werkhoogte aangepaste tafels, en de controle van de temperatuur en het lawaai in de werkruimten.
  • In de lakhal is de hitte een zwaar probleem. Na een jaar onderhandelen verkregen we extra pauzes vanaf bepaalde temperaturen.
  • Voor collega’s die hun post fysiek niet meer aankunnen, zoeken we samen naar aangepast werk binnen het bedrijf."

Doorzetten is de boodschap

"Uit een tevredenheid-enquête bleek de behoefte aan opleiding voor vaste en tijdelijke medewerkers. Wij willen een opleidingsbeleid voor alle werknemers uit alle afdelingen, ongeacht hun functie en takenpakket. Zodat op termijn niet alleen de leidinggevenden of de voormannen opleiding kunnen volgen.

Uit die enquête bleek ook dat er verbaal geweld wordt gebruikt. Een slecht resultaat waar we intern verder willen aan werken.

Het koninklijk besluit van mei 2007 verplicht elk bedrijf om onthaal te organiseren voor nieuwe werknemers. Het bedrijf moet ervaren werknemers aanduiden die peter of meter worden. Bij ons krijgen die ervaren werknemers een speciale opleiding. Op onze verlanglijst staat ook nog een hijsmachine, en we willen ook ‘stress op het werk’ aanpakken." 

Rudy Vlayen

Diversiteit

"Syndicaal werk is oog hebben voor iedereen in het bedrijf, ongeacht leeftijd, functie, nationaliteit enzovoort. Iedere werknemer is belangrijk voor ons. Maar, het wordt je niet altijd aangeboden: als syndicale delegatie moet je op je rechten staan.

In september 2007 diende Harol een groeidiversiteitsplan in. De directie engageerde zich om een opleidingsbeleid uit te werken voor elke afdeling. Na aandringen ben ik opgenomen in de werkgroep opleidingen en hebben we inzage in het plan en inspraak in de uitvoering. Het proefproject in de afdeling schermen is daar een gevolg van.”

Vijfmaal verkozen

Rudy Vlayen werd in 2008 voor de vijfde maal verkozen in de ondernemingsraad en het CPBW.

“Dat vergt een grote inzet en er kruipt ook vrije tijd in. Maar, ik kreeg dat van thuis mee: mijn ouders waren socialisten en voor mij is onrecht onaanvaardbaar. Voor het syndicaal werk zijn de ondersteuning door een team en je secretaris belangrijk. Onderhandelen vraagt veel diplomatie en je hebt niet onmiddellijk succes. In de praktijk betekent dit dat we het onderwerp terug op de agenda van de OR plaatsen tot het wordt goedgekeurd en aangepakt.”

Diversiteit op de werkvloer: samen kan het

Lees ook

Zoek op trefwoord

diversiteit