Het Vlaams ABVV is verheugd over de goede verkiezingsresultaten van sp.a-spirit

19/05/03 - Het ABVV is blij met de zeer goede resultaten van sp.a-spirit bij de politieke verkiezingen. Het ABVV heeft altijd gesteld dat de vakbeweging en dus de werknemers en werkneemsters, de werkzoekenden, de gepensioneerden, de langdurig zieken, de andersvaliden…baat hebben bij een versterking van de linkerzijde in het politieke landschap. Dat zovelen hun stem aan de socialistische partij gaven stemt hoopvol voor de toekomst.


Het ABVV betreurt de zware nederlaag van Agalev. Het groen gedachtegoed is immers ook voor de vakbond van groot belang.
Het ABVV ondersteunt de oproep van Steve Stevaert om samen te werken met Agalev.

Het ABVV verwacht van de sp.a, dat het regeerakkoord voldoende rekening zal houden met de ABVV prioriteiten: kwaliteitsvol werk voor iedereen en welvaartsvaste sociale uitkeringen, versterking van de federale solidariteit, meer rechtvaardigheid tussen alle groepen in onze samenleving, duurzame ontwikkeling, herfinanciering van de sociale zekerheid en van de openbare diensten.