Uitstel betaling studiebeurzen onaanvaardbaar

19/09/03 - In het kader van een grootschalige besparingsronde wordt vanuit de Vlaamse regering een vertraagd betalingsritme opgelegd, waardoor er geen kredieten beschikbaar zijn voor de uitbetaling van de studietoelagen voor het school- en academiejaar 2003-2004.


ABVV-jongeren reageert hier dan ook fel tegen !

Net nu, bij de start van het school- of academiejaar, wat uiteraard de meeste kosten met zich meebrengt, nl. inschrijvingsgeld, cursusmateriaal, treinabonnementen, … zet men de mensen in de kou door de uitbetaling te vertragen. Uit allerhande studies blijkt dat de kosten voor de schoolgaande jeugd veel te hoog oplopen. Het is dan ook onaanvaardbaar dat men de uitbetaling van de studietoelagen blokkeert om de begroting te onderhandelen.

ABVV-jongeren roept de Vlaamse regering dan ook op haar verantwoordelijkheid op te nemen i.p.v. ze van zich af te schuiven. Deze ‘maatregel’ treft dan ook de studenten en hun ouders die het financieel moeilijk hebben. Studeren is een recht voor iedereen en iedereen moet hiertoe dan ook de kans krijgen.

Contact

  • Coördinator ABVV-jongeren - Coördinator ABVV-jongeren - 02 289 01 54