DUURZAAM ONDERNEMEN KAN IN VLAANDEREN BLIJKBAAR OOK ZONDER DE WERKNEMERS ERBIJ TE BETREKKEN !

21/10/03 - Op woensdag 22 oktober organiseert milieuminister Sannen in het Vlaams Parlement een debat over duurzaam ondernemen.


Het is met duurzaam ondernemen zoals met de term duurzame ontwikkeling: iedereen verstaat er iets anders onder.  Maar over het algemeen is men het er toch wel over eens dat duurzaam ondernemen betekent dat in de bedrijfsvoering economische, ecologische en sociale belangen op gelijkwaardige wijze worden afgewogen. En bijna iedereen vindt dat duurzaamheid ook openheid, participatie en overleg betekent met alle ‘stakeholders’ in de samenleving.

‘Bijna’ iedereen, want minister Sannen houdt er blijkbaar een andere mening op na: in zijn debat over hét duurzame ondernemen in Vlaanderen worden de werknemers en hun syndicale vertegenwoordigers over het hoofd gezien.

Moeten aandacht voor sociale aspecten en  bedrijfsintern overleg dan niet tot de bedrijfscultuur behoren van de Vlaamse duurzame ondernemers ?

Het Vlaams ABVV denkt er in elk geval anders over, en maakt er met zijn militanten dagelijks werk van.

Zo was duurzaam (of noem het ‘maatschappelijk verantwoord’) ondernemen een thema op het laatste congres van het Vlaams ABVV. Daar stelden we dat we in de eerste plaats het democratisch gehalte van dat ondernemersschap onder de aandacht willen brengen.

En we staken een hand uit naar andere organisaties uit het middenveld, om rond deze thematiek meer samen te werken.

Dat doen we overigens al jaren: onder meer met “Arbeid en Milieu” - het Vlaams samenwerkingsverband tussen de milieu- en vakbeweging- timmeren we reeds meer dan 15 jaar mee aan de weg van de duurzaamheid.

Ook binnen de bedrijfscontext pogen onze militanten hun steentje bij te dragen. Door hun werking te verbreden van het sociale, klassiek syndicale aandachtsveld, naar nieuwere thema’s zoals milieu, energie en mobiliteit.

Hoe we daar met ons allen veel tijd, energie en middelen instoppen, hadden we graag op het debat in het Vlaams Parlement komen toelichten. Helaas …

Contact

  • Jean-Marie De Baene - Diensthoofd - 02 506 82 23