Vragen bij kapitaalsinjectie Vlaamse regering in KBC-Groep

22/01/2009 Persbericht - De 2 miljard euro kapitaalsinjectie van de Vlaamse regering in de KBC-groep roept heel wat vragen op. Onder meer over de overheidscontrole op het massaal ter beschikking stellen van gemeenschapsmiddelen aan de banken.


Het Vlaams ABVV stelt vast dat de Vlaamse regering een beslissing heeft genomen over een kapitaalsinjectie voor de KBC-Groep

De regering zal o.m. voor 2 miljard euro intekenen op effecten van KBC-Groep. De komende jaren kunnen daar nog 1,5 miljard euro Vlaamse overheidsmiddelen bijkomen.

Positief

Het Vlaams ABVV vindt het alvast positief dat tijdig wordt ingegrepen vooraleer de bank in moeilijkheden komt.

Het is evenzeer positief dat deze keer engagementen werden afgesproken om blijvend zorg te dragen voor een marktconforme kredietverstrekking aan particulieren en bedrijven. Dit is van groot belang in het licht van de huidige recessie.

Vragen

Maar we blijven met heel wat vragen zitten, niet in het minst over de waarborgen die de bankgroep biedt voor de bescherming van de werkgelegenheid.

Maar evenzeer wat de precieze gevolgen zullen zijn voor de begroting en de toekomstige beleidsmarges. We gaan ervan uit dat hierrond het nodige overleg is geweest met de federale overheid. Want er is absoluut nood aan een geconcerteerde actie tussen alle overheden.

We vragen in elk geval dat de Vlaamse regering effectief toezicht uitoefent op de afgesproken engagementen. Want massaal gemeenschapsmiddelen ter beschikking stellen is enkel te verantwoorden wanneer daar voldoende overheidscontrole tegenover staat.

Andere sites