Jouw studentenjob

Alles over je rechten en plichten als werkende student, zowel tijdens als buiten de vakanties.

Magik? | 2021
Brochure | 48 blz.
Gratis


Doelgroep: Jongeren
Prijs: Gratis

Jobstudent en arbeid

 • Wie kan aan de slag als jobstudent?
 • Wanneer aan het werk als jobstudent?
 • Jobstudenten moeten werken met een contract
 • Wat moet er in het contract staan?
 • Voorbeeld van een studentencontract
 • De proefperiode
 • Hoeveel verdient een jobstudent?
 • Hoeveel uren mag een jobstudent werken?
 • Jobstudent en werken op zondag
 • Jobstudent en feestdagen
 • Jobstudent en ontslag

Jobstudent en sociale zekerheid

 • De sociale zekerheidsbijdrage
 • Vrijstelling van RSZ-bijdrage
 • Jobstudent en RSZ-bijdrage
 • Jobstudent en solidariteitsbijdrage
 • Jobstudent en ziekte / ziekteverzekering
 • Bon Gratis Magik?-Lid
 • Jobstudent en kinderbijslag
 • Jobstudent en arbeidsongeval
 • Jobstudent en schoolverlater

Jobstudent en fiscaliteit

 • Algemeen
 • Jobstudent en bedrijfsvoorheffing
 • Jobstudent als persoon ten laste (PTL)
 • Jobstudent en zelf belastingen betalen?

Jobstudent en interimarbeid

 • Jobstudent en interimarbeid

Wat is het ABVV... de vakbond!

 • Solidariteit
 • Syndicalisme
 • Hoe zit het ABVV in elkaar?
 • De vakbond voor scholieren en studenten: Magik?

Ons Standpunt

 • Het is goed dat studenten werken
 • Studentenwerk verdient beter

Downloads

Zoek op trefwoord

jobstudenten