Rechtengids Werknemers Zonder Papieren

Deze brochure is voor allen die voor de rechten van werknemers zonder papieren willen opkomen. Want ook zij hebben recht op het minimumloon en goede en veilige werkomstandigheden.

Externe uitgever | 2014
Brochure | 128 blz.


Doelgroep: Militanten en delegees

Werknemers zonder papieren

De strijd tegen illegale migratie en illegale tewerkstelling staat hoog op de agenda van beleidsmakers op nationaal en Europees niveau.

Vakbonden en sociale organisaties zoals OR.C.A. en CIRE hebben er altijd voor gekozen irreguliere migranten in de eerste plaats te beschouwen als werknemers, die hun bijdrage leveren aan de economie en van wie de arbeidsrechten moeten gerespecteerd worden.

Het is in de eerste plaats de taak van inspectiediensten en arbeidsrechtbanken daarop toe te zien. De beste preventie tegen misbruik op de werkvloer is echter om werknemers te organiseren en hen over hun rechten te informeren zodat ze minder kwetsbaar worden tegenover malafide werkgevers.

Boordevol tips

De rechtengids voor werknemers zonder papieren bundelt deze informatie op een toegankelijke manier en in vier talen (Nederlands, Engels, Frans en Spaans).

Het boekje bevat tips voor werknemers om zich voor te bereiden op allerhande situaties en er goed op te reageren, en vertelt hen wie te contacteren bij problemen of een arbeidsongeval.

  • Wat betekent clandestien werken?
  • Wat zegt de wet over je werkgever?
  • Je rechten als werknemer
  • Wat kan je doen om je rechten te laten respecteren?
  • Waar kan je naartoe met je vragen?

Downloads

Andere sites

Zoek op trefwoord

asielzoekers