Recht op waardig werk

Ook voor kansengroepen! Dat eist het Vlaams ABVV in zijn memorandum voor de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009.


Hoog tijd voor waardig werk voor kansengroepen

Niet iedereen is even welkom op de arbeidsmarkt. Allochtonen, arbeidsgehandicapten, 50-plussers en kortgeschoolden – samen zowat drievierde van alle werkzoekenden – vinden nog steeds veel moeilijker een job dan andere werkzoekenden. De werkloosheid onder deze kansengroepen blijft dus hardnekkig. Gelijke kansen op de arbeidsmarkt zijn noodzakelijk voor een democratische samenleving die niemand uitsluit. Het Vlaams ABVV eist dat meer ondernemingen en organisaties een diversiteitsplan opstellen, zodat de werkvloer een weerspiegeling wordt van de maatschappij.

De overheid moet daarbij het goede voorbeeld geven, onder meer door de nationaliteitsvoorwaarde bij statutaire aanwerving op te heffen en door overheidssubsidies aan ondernemingen en organisaties afhankelijk te maken van een engagement voor meer diversiteit.

Het Vlaams ABVV eist ook een versterking van de economische democratie in bedrijven. Vakbondsvertegenwoordigers moeten er over alle sociaal-economische beleidsmateries kunnen meepraten. En ook over regionale materies moet het sociaal overleg versterkt worden. Zo moet overheidssteun aan bedrijven voor diversiteit (en ook voor andere materies zoals competentiebeleid, maatschappelijk verantwoord ondernemen,…) steeds het voorwerp zijn van overleg met de werknemersvertegenwoordigers.

En dat werk moet natuurlijk ook werk zijn voor iedereen. En dat werk moet ook werkbaar zijn voor iedereen. Het Vlaams ABVV eist daartoe onder andere een toename van het aantal werkbare jobs in de privésector met minsterns één procent. Het Vlaams ABVV eist daartoe ook dat werkgevers fors aangespoord worden om de bestaande knelpunten weg te werken, onder meer door te investeren in opleiding en betere arbeidsvoorwaarden.

het ABVV eist waardig werk voor iedereen!

Deze gelijke kansen doortrekken

We willen deze gelijke kansen natuurlijk niet alleen op de arbeidsmarkt, maar ook op elk domein. Er zijn immers nog veel andere maatregelen nodig en mogelijk om tot waardig werk en waardig leven voor iedereen, en dus ook voor kansengroepen, te komen.

Recht op een waardig inkomen!
Tegen 2017 moet de financiële armoede uitgebannen zijn.

Recht op welzijn!
Kinderopvang moet een basisrecht worden voor elk kind. Kinderopvang moet voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn.

Recht op opleiding!
Onderwijs moet een brede algemene vorming blijven aanbieden die eenieders talenten maximaal ontwikkelt en volop voorbereidt op maatschappelijke participatie.

Recht op begeleiding!
Begeleiding moet voor alle werkzoekenden leiden tot een gepaste job, in het normale economische circuit als het kan, in de sociale economie als het moet. Begeleiding van werkenden moet de kansengroepen meer bereiken.

Lees ook

Zoek op trefwoord

kansengroepen memorandum waardig werk