Racistische taal op C4 bestraft

29/05/2007 - Het Arbeidshof veroordeelt een werkgever die racistische taal schreef op de C4 van een ontslagen werknemer.


Arbeidshof en Hof van Beroep veroordelen unaniem

In 2005 oordeelde de Rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde dat de antiracismewet niet overtreden was.

In 2007 oordeelde het Gentse hof van Beroep dat de wet wel degelijk was overtreden en veroordeelde de werkgever tot 500 euro schadevergoeding, te betalen aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.

Bijna 7 jaar na de feiten heeft nu ook het Arbeidshof de werkgever in het ongelijk gesteld en krijgt de werknemer een schadevergoeding van zes maanden loon.

ABVV-persbericht

Op 2 september 2000 werd een medewerker van een horecazaak ontslagen wegens dringende reden, naar aanleiding van een dispuut met de zaakvoerder over gepresteerde overuren. Op het C4 formulier vermelde de werkgever als reden van ontslag: “Kan zich niet aanpassen aan het land. Zou beter teruggestuurd worden naar de boesboes waar mensen elkaar aanvallen.”

Het ABVV heeft zich in samenwerking met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding burgerlijke partij gesteld voor de strafgerechten. Daar werd de werkgever veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding wegens beledigende en racistische taal.

Het ABVV heeft ook een procedure gevoerd voor de arbeidsgerechten om het ontslag zelf aan te vechten. En met succes! Het arbeidshof oordeelde in zijn arrest van 9 mei 2007 dat er geen bewijs was van de ontslagredenen die de werkgever had ingeroepen en dat de werkgever niet kon aantonen dat het ontslag veroorzaakt werd door het gedrag van de werknemer.

Het ABVV is bijzonder verheugd over deze uitspraak. Niet alleen omdat recht gesproken is over een ontslag, waarbij de werkgever op een bijzonder mensonterende manier tewerk is gegaan met racistische argumenten, maar ook omdat het Arbeidshof in zijn arrest alle andere ingeroepen drogredenen als niet bewezen verwerpt en dat ook uitvoerig motiveert.”

Deze veroordeling is een concreet resultaat van het samenwerkingsprotocol dat ABVV met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding heeft afgesloten.

En een pluim op de hoed van iedereen die, zoals wij, begaan is met gelijke kansen.

Zoek op trefwoord

racisme