Recht op een gezonde leefomgeving

Een menswaardig leven voor iedereen, met een gezonde leefomgeving en betaalbare energie. Dat zijn enkele van de eisen in het ABVV-memorandum voor de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009.


Vlaamse verkiezingen: ook voor het ABVV van groot belang

Op zondag 7 juni 2009 gaan we met zijn allen naar de stembus om een nieuw Vlaams parlement te verkiezen.

Ook voor het ABVV zijn deze verkiezingen van groot belang. Ze bepalen immers welke richting de nieuwe Vlaamse regering zal uitgaan. En dus of we een eerder links en sociaal of een eerder rechts en liberaal beleid zullen kennen.

Vlaanderen beschikt over heel wat bevoegdheden die we ook als vakbond mee willen inkleuren. Lees hieronder onze belangrijkste eisen over milieu en energie in Vlaanderen.

Recht op een gezonde leefomgeving

Nog steeds komen te veel schadelijke stoffen in ons leefmilieu terecht. Er worden regelmatig te hoge concentraties dioxines en fijn stof in de lucht gemeten, wat tot kanker en andere gezondheidsproblemen kan leiden.

Het Vlaams ABVV eist dat tegen 2020 niemand nog gezondheidsschade lijdt door milieuvervuiling en omgevingslawaai.

Water en elektriciteit voor iedereen

Met zijn reeds lang afgeschreven kerncentrales boekt Electrabel meer dan 1 miljard euro winst per jaar. Toch betaalt de consument steeds meer voor zijn energie.

De prijsstijgingen bij ons zijn veel groter dan in andere Europese landen. Ook de waterprijs steeg de voorije jaren met 30%. Voor de komende jaren wordt een verdere prijsstijging verwacht.

Meer dan 230.000 gezinnen (of 9% van alle huishoudens) hadden daardoor vorig jaar betalingsproblemen. Honderden gezinnen worden nog steeds afgesloten van elektriciteit (423 gezinnen in 2007) en aardgas (2028 gezinnen).

Energie is een basisrecht.

Het Vlaams ABVV eist dat niemand nog kan worden afgesloten van elektriciteit, aardgas of water.

Voor mensen met een laag inkomen moet een maximumfactuur gelden. Alle gezinnen moeten een gratis en leefbaar basispakket elektriciteit krijgen van minstens 500 kWh. Ook voor water moet elk huishouden recht hebben op een gratis forfait.

Het Vlaams ABVV eist een goede dienstverlening tegen een betaalbare prijs, met sociale correcties voor de laagste inkomens.

De goedkoopste energie is nog steeds diegene die niet verbruikt wordt. Energiebesparing moet daarom eveneens een basisrecht worden.

Het Vlaams ABVV eist dat de overheid energiediensten opricht waar iedereen terecht kan voor gratis onderzoek, advies, goedkope leningen en ondersteuning voor energierenovaties.

Recht op inspraak en participatie van werknemers

Het Vlaams ABVV eist een versterking van de economische democratie in de bedrijven. Vakbondsvertegenwoordigers moeten er over alle sociaal-economische beleidsmateries kunnen meepraten.

Ook over regionale materies moet het sociaal overleg versterkt worden. Zo moet overheidssteun aan bedrijven voor hun competentiebeleid, diversiteit, (sociale) innovatie, milieubeleid, mobiliteit, opleidingen, strategische investeringen, projecten maatschappelijk verantwoord ondernemen, enz. steeds het voorwerp zijn van overleg met de werknemersvertegenwoordigers.

Lees ook

Zoek op trefwoord

energie memorandum