IPA: interprofessioneel akkoord

Waar staat een interprofessioneel akkoord (IPA) voor? Welke rol speelt het IPA voor vakbondsafgevaardigden in een bedrijf? Hoelang geldt een IPA?


Waar staat een interprofessioneel akkoord (IPA) voor?

Het antwoord schuilt in het woord ‘interprofessioneel’: solidariteit, tussen de werknemers onderling, over grenzen van bedrijven en sectoren heen, tussen actieven en niet-actieven.

Dankzij het interprofessioneel overleg is in de bedrijven sprake van minimumlonen. De verhoging van de koopkracht van oudere werklozen bijvoorbeeld is ook een verdienste van het interprofessionele overleg.

Welke rol speelt het IPA voor vakbondsafgevaardigden in een bedrijf?

Het is een reële steun voor zij die in hun onderneming of sector niet meer kunnen afdwingen dan ze wensen. Zie onder meer de minimumlonen.

Noteer dat binnen een sector of onderneming werkgever en werknemers een akkoord kunnen sluiten over andere thema’s of binnen de ruimte die het IPA biedt.

Hoe lang geldt een IPA?

Doorgaans wordt een interprofessioneel akkoord tussen de sociale partners (werknemers- en wergeversorganisaties) afgesloten voor twee jaar.

Andere sites

Zoek op trefwoord

IPA