Aan de slag met je mandaat - Je rechten en plichten in de ondernemingsraad, het comité en de vakbondsafvaardiging - juni 2018

Rechten en plichten in OR, CPBW en VA

Deze handleiding steunt je in situaties waar je in de eerste twee jaren van je mandaat mee te maken kan krijgen.

Vorming & Actie | 2018
Brochure | 85 blz.


Doelgroep: Militanten en delegees

Inhoud

Deze handleiding steunt je in situaties waar je in de eerste twee jaren van je mandaat mee te maken kan krijgen. Het gaat om vijf situaties, die elk in een situatiefiche behandeld worden. Daarnaast zijn er nog drie steunfiches. Het gaat om deze situaties:

1.Contact leggen met collega’s
2.Meedraaien in het overleg
3.Een verschil maken in het overleg
4.Een collega verdedigen
5.Je krijgt zelf problemen

Deze handleiding beschrijft hoe je daarbij gebruik kunt maken van de wettelijke rechten waarover je beschikt. Er zijn ook enkele plichten om in de gaten te houden.
In de drie steunfiches worden het huishoudelijk reglement, de informatierechten en je syndicaal netwerk belicht. Dankzij die middelen en mensen (netwerk) kun je in de bovenstaande situaties je syndicale rol ten volle rol opnemen.

Downloads

Zoek op trefwoord

OR