Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk - faq

Welke Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk zijn er? Wat doet de Interne Dienst voor Preventie? Wat is de Codex?


Welke Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk zijn er?

Er zijn twee diensten:

Het zijn de voormalige Diensten voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen (VGV). Niet te verwarren met het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW), een overlegorgaan.

Wat doet de Interne Dienst voor Preventie?

De opdrachten en taken van de Interne Dienst – een heuse waslijst – worden in de Codex over het welzijn op het werk omschreven.

Kan de Interne Dienst niet alle opdrachten uitvoeren, dan moet hij een beroep op een Externe Dienst.

Wat is de Codex?

De Codex is de omgebouwde versie van het Algemeen reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB).

De afdelingen en medewerkers van de Interne Dienst

De organisatie van de Interne Dienst hangt af van:

  • het aantal werkgevers (één of meer verschillende juridische entiteiten)
  • of er al dan niet een CPBW is
  • en de onderneming minder of (20 of) meer werknemers telt.
Elke Interne Dienst heeft een of meer preventieadviseurs al naar gelang het aantal afdelingen binnen deze Dienst. Zij zorgen voor de uitvoering van de taken en opdrachten, of geven leiding aan een afdeling.

En de bedrijfsgeneeskundige dienst?

Ooit een aparte dienst, nu een afdeling van de Interne Dienst.

Heb je in elk bedrijf een Interne Dienst?

Iedere onderneming, hoe klein ook, moet een Interne Dienst oprichten. In bedrijven met minder dan 20 werknemers kan de werkgever optreden als hoofd van de Interne Dienst.

De Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Bestaat uit twee afdelingen:

  • een afdeling voor risicobeheersing, geleid door een veiligheidsingenieur
  • een afdeling voor medisch toezicht, met aan het hoofd een arts.

Verder werken er veiligheidsdeskundigen, verpleegkundigen, deskundigen in bedrijfshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten van arbeid (stress).

Deze Dienst voert opdrachten uit die een Interne Dienst niet uitvoeren kan of mag. Een Externe Dienst moet erkend zijn door het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

Belang voor de vakbond?

Via het CPBW kan de vakbond een hartig woordje meepraten over de werking en organisatie van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Een contract tussen de Externe Dienst en de onderneming die op deze Dienst een beroep doet, vermeldt de manier waarop de Externe Dienst samenwerkt met het CPBW.

Lees ook

Zoek op trefwoord

CPBW