Mobiliteitsenquête Vlaams ABVV

Slechts een minderheid van werkgevers is bereid de problemen van werknemers met het woon-werkverkeer aan te pakken. Dat blijkt uit een bevraging van 522 ABVV-afgevaardigen eind 2007.


Meer sociaal overleg gevraagd

Uit onze bevraging blijkt de slechte kwaliteit van het sociaal overleg over mobiliteit: slechts 32% van de werkgevers is bereid mobiliteitsproblemen aan te pakken.

De verplichting voor bedrijven (met minstens 100 werknemers) om elke drie jaar de ‘federale diagnostiek’ in te vullen (een enquête over hoe ze hun mobiliteit organiseren) heeft niet geleid tot meer en beter overleg over mobiliteit (zoals ook blijkt uit een HIVA-onderzoek in opdracht van de FOD Mobiliteit).

Het Vlaams ABVV wil dat bedrijven niet enkel verplicht worden de ‘federale diagnostiek’ in te vullen, maar op basis hiervan ook overleg met de werknemers te organiseren. De problemen van werknemers met het woon-werkverkeer moeten een volwaardig element worden in het sociaal overleg op sector- en bedrijfsniveau.

Bedrijfswagens ontmoedigen

In één op vijf bedrijven (22%) behoort de bedrijfswagen tot een algemene verloningspolitiek. Nochtans kant 91% van de werknemers zich tegen het verplicht opdringen van een bedrijfswagen.

Momenteel komen er jaarlijks 20.000 bedrijfswagens bij. Bijna de helft van de nieuwe wagens wordt ingeschreven op naam van een onderneming.

Het Vlaams ABVV wil dat het uitdelen van bedrijfswagens ontmoedigd wordt. Werknemers moeten in ruil een mobiliteitsbudget krijgen waarover ze vrij kunnen beschikken.

Meer en beter openbaar vervoer

Liefst 63% van de ondervraagde werknemers betaalt zijn autokosten voor woon-werkverkeer volledig zelf. Door de hoge benzineprijzen leidt dit tot een serieuze koopkrachtdaling.

Het is belangrijk dat werknemers een alternatief hebben voor de auto. Vandaag is dit nog onvoldoende het geval. Slechts 41% van de bedrijven is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer: 59% van de werknemers is dus verplicht de auto te gebruiken voor het woon-werkverkeer.

De kilometerkost van het openbaar vervoer bedraagt nochtans minder dan de helft van de autokilometerkost (exclusief aankoopkost auto). Werkgevers zijn bovendien verplicht gemiddeld 75% van de abonnementskosten terug te betalen.

Het Vlaams ABVV wil dat de Vlaamse en federale regeringen fors investeren in een verdere ontwikkeling van het openbaar vervoer (met bijzondere aandacht voor de ontsluiting van bedrijven en bedrijfsterreinen) en de lage prijspolitiek. Hiervoor moeten ze de nodige middelen voorzien. Meer werknemers moeten gebruik kunnen maken van de trein of de bus om hun werk te bereiken.

Meer innovatie

Onze enquête toont aan dat bedrijven niet op een innovatieve manier met mobiliteit bezig zijn:

  • bedrijfsfietsen bestaan slechts in 17% van de bedrijven;
  • slechts 5% organiseert telewerken;
  • in slechts 15% van de bedrijven worden trein- en busvertragingen niet afgetrokken van de arbeidstijd;
  • slechts 3% van de werknemers krijgt een werkgeverstussenkomst in de parkeerkosten bij NMBS-stations;
  • in slechts 9% van de bedrijven zijn de werktijden afgestemd op de trein- en busuren; 
  • slechts 4% investeert in energiezuinige bedrijfswagens; 
  • slechts 20% beschikt over collectieve bedrijfswagens; 
  • slechts 8% voorziet een carpoolpremie; 
  • slechts 5% voorziet een gegarandeerde thuisrit voor carpoolers, …

Het Vlaams ABVV wil dat bedrijven meer innovatief nadenken… ook over mobiliteit!

De resultaten van onze enquête bewijzen dat er nog veel mogelijk is om op een innovatieve manier duurzame vervoersmiddelen te stimuleren.

Downloads

Zoek op trefwoord

mobiliteit woon-werkverkeer