Slimme mobiliteit: wij denken mee

22/04/2009 Persbericht - Het ABVV ondertekende samen met de andere vakbonden het charter van De Lijn voor een mobiliteitsvisie tegen 2020. Dat de werkgeversorganisaties niet aan dit debat willen meewerken, is echter onverantwoord.


Charter 2020

ACV, ABVV en ACLVB ondertekenden op 21 april 2009 enthousiast het charter omtrent de dialoog voor een mobiliteitsvisie tegen 2020.

De werknemers zijn zich bewust van de mobiliteitsproblematiek zowel op vlak van vervoersarmoede, verkeersveiligheid en congestie.

Werkgevers afwezig

De werkgevers waren de opvallende afwezigen.

UNIZO noemt de verdubbeling van het budget van De Lijn “onbespreekbaar”.

ACLVB, ACV en ABVV vinden de houding van de werkgevers in deze zeer kortzichtig en zeker niet gestoeld op enige kennis van zaken.

30.000 nieuwe jobs

Diverse studies wijzen uit dat de 'return on investment' in openbaar vervoer kan oplopen tot het vier- ja, zelfs het negenvoudige.

Voor alle duidelijkheid, dit betekent dat een investering van 1 euro tot 9 euro meerwaarde kan opleveren, door:

  • bijkomende jobs (zowel bij De Lijn als bij toeleveranciers),
  • stijging van de vastgoedprijzen rond openbaarvervoersknooppunten,
  • een vlottere mobiliteit,
  • een beter imago,
  • minder CO2-uitstoot, ...

Een investering van 1 miljard euro in openbaar vervoer kan meer dan 30.000 jobs opleveren, zeggen zowel de Europese Commissie als diverse Amerikaanse studies.

Om het geheugen van de werkgevers op te frissen: de cijfers van het Planbureau stellen dat de 7 miljard euro lastenverlagingen, tussen 1995 en 2007, maximaal 90.000 jobs opgeleverd hebben.

De dialoog aangaan

Het doorschuiven van de zwarte piet en het negativisme over De Lijn, door UNIZO en VOKA en automobielverenigingen, is dus niet gepast en op zijn minst voorbarig.

Het is immers niet zo dat De Lijn een plan heeft neergelegd dat te nemen of te laten is. Integendeel: alle partners, ook de werkgevers, werden uitgenodigd om de dialoog rond deze mobiliteitsvisie aan te gaan.

ABVV, ACV en ACLVB zijn bereid deze handschoen op te nemen, voor alle werknemers, goed wetend dat de problematiek zeer ingewikkeld is en dat de oplossingen niet voor het grijpen liggen. Wij vinden bijvoorbeeld dat De Lijn of andere partners meer moeten en kunnen inzetten op het woon-werkverkeer en zullen dat ook in het debat brengen.

Het is onbegrijpelijk dat de werkgevers niet aan dit debat willen meewerken. Dit toont hun manifeste onwil en onverantwoordelijkheid. Net zoals ze moeilijk doen om bedrijfsvervoerplannen te maken om onze mobiliteit beter te sturen, zo weigeren ze nu zelfs de dialoog aan te gaan om onze maatschappij mobieler te maken.

ACV, ABVV en ACLVB willen samen met De Lijn en de NMBS - maar ook alle andere partners - een dialoog opstarten over hoe we Vlaanderen mobiel houden tegen 2020.

Wij willen deze tram, trein, bus of boot zeker niet missen.

Zoek op trefwoord

mobiliteit openbaar vervoer werkgevers