Wat doet het Vlaams ABVV voor militanten?

Vorming en ondersteuning voor de syndicale bedrijfswerking.


Vorming & Actie: Vorming maakt je sterker

Wat?
Vorming & Actie (V&A) is de interprofessionele vormingsdienst van het Vlaams ABVV.

Voor wie?
Voor militanten en delegees.

Hoe?
De ervaringen van álle deelnemers zijn ons vertrekpunt. Die ervaringen toetsen we aan een breder blikveld, via groepsdiscussies, presentaties, simulaties, rollenspelen. Dertig vormingsmedewerkers en een groep gedreven animatoren leiden dat in goede banen. Animatoren zijn bedrijfsmilitanten die de vorming mee voorbereiden en begeleiden, en er door hun ervaring extra kleur aan geven.

Waarover?

  • algemene basisopleidingen over de maatschappij en over syndicaal actief zijn
  • voortgezette opleidingen over zowel brede maatschappelijke thema’s als thema’s uit de ondernemingswerking (veiligheid, gezondheid, milieu, personeelsbeleid, economische en financiële aspecten, sociale zekerheid, werkgelegenheid, de
    Europese Unie, antidiscriminatie, milieu, …)
  • V&A organiseert ook de animatorenopleiding

Waar?
In alle ABVV-gewesten.
En op onze website.


 

Ondersteuning diversiteit: samen kan het

Voor wie?
Alle delegees en militanten van het ABVV die willen werken aan meer diversiteit in hun onderneming.

Met welke vragen of problemen kan ik terecht?
Aspecten van het personeelsbeleid zoals de vacature, de aanwerving, het onthaal, de opleiding, de promoties hebben rechtstreeks gevolgen voor de diversiteit aan werknemers in jouw bedrijf. Wij helpen delegees om discriminatie op de werkvloer aan te pakken.

Hoe?
Maak een afspraak met de ABVV-diversiteitsconsulent in je gewest. De diversiteitsconsulenten informeren, geven vorming en zoeken mee naar oplossingen op maat van jouw bedrijf of organisatie, onder meer via onze checklist diversiteit en andere publicaties.

Waar?
In alle ABVV-gewesten.
En op onze website.

Diversiteit op de werkvloer: samen kan het


Ondersteuning milieu en mobiliteit: een gezonde leefomgeving is een recht

Wat?
Werk maken van een sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame omgeving. We leggen de vinger op problemen in onze leefomgeving en vertalen dit naar de syndicale agenda. Milieuproblemen zijn dikwijls ingewikkeld en het milieubeleid is dat daarom ook.

Voor wie?
Militanten, delegees en syndicale afvaardiging.

Hoe?
Via trajectbegeleiding, vormingen, brochures, contacten, campagnes, ondersteuning voor het overleg, analyse van de documenten van je bedrijf over milieu en energie, databank met voorbeelden, enz.

Waar?
Het Vlaams ABVV biedt ondersteuning:

Een gezonde leefomgeving is een recht


Zoek op trefwoord

diversiteit milieu mobiliteit vorming Vorming&Actie