Voorbeeld uit de praktijk: Esselte in Sint-Niklaas

Wat te denken van een bedrijf met veel interimmers, taalproblemen, een flauw onthaal, achterhaalde opleidingen en integratieproblemen? Een probleem komt nooit alleen? Toch vonden de werknemers een oplossing.


Wat is het echte probleem?

Taalprobleem zorgt voor onrust

Een projectontwikkelaar prospecteert Esselte al begin 2004. Ook de diversiteitsconsulenten van de vakbonden zijn op de hoogte van een mogelijk diversiteitsplan. Op dat moment voelt het bedrijf geen noodzaak om iets aan diversiteit te doen. Desondanks is er door de aanwezige diversiteit in dit bedrijf duidelijk nood aan verandering. Vooral de moeilijke integratie van een aantal allochtone interim-werknemers vraagt om een oplossing. Wat begint bij een taalprobleem neigt naar onrust op de werkvloer.

Later dat jaar stelt de ABVV-Metaal-secretaris daarover vragen aan het bedrijf. Inmiddels waait daar een frisse wind en komt er een doorbraak.

Teveel interim-contracten is het echte probleem

Eind november vergaderen de diversiteitsconsulenten van de twee aanwezige vakbonden om een en ander voor te bereiden. Begin december overleggen ze met de personeelsverantwoordelijke, de projectontwikkelaar, en de vakbondsvertegenwoordigers.

Vrij snel komen zij tot een gemeenschappelijke analyse. Het probleem is niet zozeer dat de nieuwe werknemers allochtonen zijn, maar wel dat ze in grote groep in een interim-contract aangeworven zijn.

Een oplossing voor elk probleem

Het jaar daarna (2005) dient Esselte een diversiteitsplan in. De acties in het plan worden gedragen door alle betrokkenen in het bedrijf. Het plan pakt verschillende zaken aan:

Onthaal

 • het onthaalbeleid wordt beter uitgewerkt
 • voortaan krijgen ook interim-werknemers een onthaal
 • de onthaalbrochure wordt doorgelicht en aangepast
 • een opleiding peterschap voor de mensen die het onthaal doen

Taalproblemen

 • een visueel woordenboek toont het werkmateriaal
 • dat woordenboek kwam tot stand in samenwerking met de militanten
 • een cursus Nederlands op de werkvloer wordt ingericht

Opleiding

 • screening van de opleiding ‘leidinggeven’
 • de opleiding ‘leidinggeven’ houdt voortaan meer rekening met vrouwelijke ploegbazen

Vakantie

 • een nieuw vakantie-uurrooster maakt de afstemming gezin en arbeid gemakkelijker

Discriminatie

 • in het arbeidsreglement is een non-discriminatieclausule opgenomen.

Goede praktijk krijgt weerklank

Sociaal-Economische Raad Vlaanderen

Het dossier is een mooi voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen gedreven militantenkernen, secretarissen, diversiteitsconsulenten en projectontwikkelaars. Rajae Chatt (projectontwikkelaar diversiteit in Waas en Dender) en Astrid Faelens (toenmalig ABVV-diversiteitsconsulent) presenteerden de goede praktijk van Esselte aan een SERV-werkgroep. De werkgroep hoorde van de rechtstreeks betrokkenen hoe het diversiteitsbeleid tot effectieve verbetering van de arbeidsvoorwaarden leidde.

Inspirerend voorbeeld

Een diversiteitsplan, en een diversiteitsbeleid, wordt uitgetekend op maat van het bedrijf. Werken met een diverse personeelsgroep stelt alle betrokkenen voor uitdagingen en knelpunten. Daarvoor bestaat geen wonderpilletje.

Een diversiteitsbeleid moet gedragen worden door alle betrokkenen. Het initiatief kwam vanuit de syndicale werking, die de secretaris op de hoogte bracht die op zijn beurt de ABVV-diversiteitsconsulent betrok. Samen met de projectontwikkelaar en het ACV kwam men tot een goede oplossing. Het diversiteitsplan is afgelopen, maar het diversiteitsbeleid wordt elke dag opnieuw gerealiseerd door iedereen in het bedrijf!

Het goede voorbeeld van Esselte inspireert. Ook Dymo (dat ontstond vanuit Esselte) diende in 2006 een diversiteitsplan in.

Meer weten over diversiteit op de werkvloer? Contacteer de diversiteitsconsulent van je gewest.