Niet prutsen aan de index, ook niet voor de onthaalouders

8/12/2010 Persbericht - In het kader van de besparingen die de Vlaamse regering aan alle instellingen oplegt, wil het Agentschap Kind en Gezin in 2011 ook morrelen aan de kostenvergoedingen van de onthaalouders.


Die worden maar voor 85% geïndexeerd. Daarmee staan de onthaalouders ver af van het tegen 1 januari 2011 beloofde volwaardige werknemersstatuut. BBTK en het Vlaams ABVV eisen dat de indexering ongewijzigd wordt toegepast. Ze roepen de bevoegde minister Van Deurzen op om dit onverwijld recht te zetten.

Sommigen politici hadden eerder 1 januari 2010 als startpunt voor een volwaardig statuut aangehaald, maar dit werd snel vergeten. Dat er door de val van de federale regering en de financiële crisis op 1 januari niets zou wijzigen wisten we helaas al langer. Maar nu blijkt dat er niet enkel wordt terug gekomen op gemaakte beloften, maar dat er bovendien op de kap van de onthaalouders zal bespaard worden.

Op het sectoroverleg Kinderopvang werd door K&G namelijk meegedeeld dat elk departement in Vlaanderen moet besparen. In de subsidie-uitgaven zijn dus ook besparingen voorzien:

  • Lonen en looncomponenten (anciënniteit, gevolgen VIA) worden volledig geïndexeerd
  • Subsidiecomponenten i.v.m. werking worden niet geïndexeerd
  • Forfaitaire bedragen worden aan 85% geïndexeerd

De kostenvergoeding voor de onthaalouders zal dus aan 85% geïndexeerd worden! Er werd door K&G opgemerkt dat het geen loon is en dat in principe de kostenvergoeding dus zelfs helemaal niet moest geïndexeerd worden, maar dat ze dit niet overwogen hebben.

De kostenvergoeding voor een volledige opvangdag stijgt dus van € 17,98 (2010) naar € 18,28 (2011).
Indien aan 100% geïndexeerd zou dit € 18,33 geweest zijn. Een verschil van 5 cent.

Rekening houdend dat er gemiddeld maximaal 4 kinderen mogen opgevangen worden maakt dit 20 cent per dag. Indien er 23 opvangdagen in een maand zijn komt dit neer op een inkomensverlies van € 4,60 op maandbasis. Voor de gemiddeld vrij lage inkomens van de onthaalouders zijn alle inkomsten van belang om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.

Als BBTK en Vlaams ABVV vinden we dit onaanvaardbaar. En als het niet over het bedrag gaat, dan eerder om het principe. Dit is een feitelijke aanval op het indexprincipe. Als vakbond kunnen we dit niet zomaar aanvaarden. In geen enkele sector, dus ook niet bij de onthaalouders.

Bij menig onthaalouder was de hoop gerezen dat er op 1 januari 2011 op zijn minst een eerste stap naar een volwaardig statuut zou gezet worden. De realiteit is dat ze zullen moeten inleveren.

Zoek op trefwoord

social profit