Vlaams ABVV zit SERV voor in 2011

Het sociaal overleg in Vlaanderen wordt heel 2011 geleid door Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. Wat zijn haar intenties?


Welke dossiers wil je op de agenda zetten?

Caroline: “Eigenlijk zijn dat er teveel om op te noemen. Toch enkele voorbeelden.

We hopen een akkoord met de werkgevers te kunnen afsluiten om de werkbaarheid van het werk te verbeteren. Volgens een bevraging van 20.000 werknemers in Vlaanderen heeft bijna één op twee werknemers problemen met de kwaliteit van de arbeid.

Soms heeft dat met het gebrek aan leermogelijkheden op de werkvloer te maken. Investeren in opleiding en in competenties van werknemers is ook een problematiek waaraan we willen werken in de SERV.

Bijvoorbeeld door de ervaringsbewijzen te promoten, zodat niet enkel de onderwijsdiploma’s meetellen. Maar ook andere oorzaken maken werk niet-werkbaar, dus dat vraagt een brede discussie met de werkgevers.

Ook de toekomst van de industrie blijft een aandachtspunt. De industrie moet meer inzetten op innovatie en op duurzame goederen en processen, willen we die toekomst op de lange termijn garanderen. A

nders blijft de vergroening van de economie een lege doos, terwijl het vooral ook een syndicaal verhaal moet zijn.”

Welke accenten wil je als voorzitter leggen?

Caroline: “Om resultaten te boeken moeten we samenwerken met alle sociale partners waar we dat kunnen.

Ik zal alvast ijveren voor meer en beter overleg met de Vlaamse regering in het Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité (VESOC).

Veel van de dossiers die ik net heb opgenoemd vereisen trouwens de medewerking van die regering. Of het nu om het competentiebeleid of het industrieel beleid gaat.”

Heeft het voorzitterschap niet als nadeel dat we als vakbond nog meer compromissen moeten afsluiten?

Caroline: “Ik zal inderdaad een dubbel petje moeten opzetten. Soms als voorzitter optreden om tot een consensus te komen of om de SERV te vertegenwoordigen bij de regering en het parlement.

Maar ik zal evenzeer het ABVV-standpunt inbrengen. Of denk je dat het VBO minder weegt op het federaal sociaal overleg omdat ze de voorzitter leveren van de groep van 10?”

Is de huidige politieke context in Vlaanderen wel gunstig voor het sociaal overleg?

Caroline: “De politiek heeft ook belang bij een goed werkend sociaal overleg.

Bovendien is het van het allergrootste belang dat het sociaal overleg voldoende autonomie heeft tegenover de regering, ongeacht de politieke samenstelling ervan.

Naar de toekomst moeten we die rol van het sociaal overleg veilig stellen, ook als er bijkomende bevoegdheden komen voor de regio’s.”


Wat is de SERV?

De SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) is het belangrijkste sociaal overleg- en adviesorgaan in Vlaanderen.

De SERV doet voorstellen aan de Vlaamse regering en het Vlaams parlement en formuleert adviezen over sociaal-economische beleidsvoorstellen.

De SERV is paritair samengesteld met evenveel vertegenwoordigers van de vakbonden als van de werkgevers.

Ieder jaar wisselt het voorzitterschap onder de belangrijkste organisaties. Dit jaar is het Vlaams ABVV aan de beurt.  

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

SERV sociaal overleg Vlaamse Regering