50+ begeleiding werkzoekenden uitgebreid tot 57 jaar

Vanaf 1 juni 2012 zal de VDAB meer werkloze vijftigplussers begeleiden naar werk.
Wat verandert er?


Wat verandert er voor de werkzoekenden?

Voor de begeleiding van oudere werklozen (50+) heeft de VDAB een specifieke aanpak uitgewerkt.

  • Wie na 3 maanden nog werkloos is, wordt uitgenodigd voor een verplichte 50+-infosessie. Deze infosessie kan naar keuze gevolgd worden bij de VDAB of bij de vakbond.
  • Nadien heeft de oudere werkzoekende recht op een individuele aanpak op maat door gespecialiseerde 50+-consulenten van de VDAB.

Dit bestond al voor werkzoekenden van 50 tot 52 jaar.
Deze regeling werd vanaf 1 juni 2012 uitgebreid naar oudere werkzoekenden tot en met 57 jaar die recent werkloos werden.

Je moet natuurlijk geen 3 maanden wachten. Al bij de inschrijving als werkzoekende kan je vragen om vacatures toegestuurd te krijgen per brief of per e-mail.
De VDAB zal ook meer opleiding aanbieden aan oudere werkzoekenden die zich willen omscholen.

Wat denkt de vakbond hiervan?

Het Vlaams ABVV heeft mee onderhandeld over deze uitbreiding. Daardoor hebben we mee de belangen van de oudere werkzoekenden kunnen bewaken.

Een aparte begeleiding voor ouderen is in hun eigen belang. Ouderen hebben heel wat ervaring en hun kansen bij de werkgevers liggen anders dan voor wie net afgestudeerd is. Daarom moeten zij een begeleiding krijgen die in de eerste plaats aandacht geeft aan hun ervaring, motivatie, fysieke en psychische mogelijkheden. De aangeboden vacatures moeten daarmee rekening houden.

Al in 2008 werd over deze aanpak een akkoord bereikt tussen de vakbonden, de werkgevers en de Vlaamse regering. De uitbreiding tot 57 jaar bouwt hierop voort.

Hoe langer men werkloos is, hoe kleiner de kans dat men opnieuw een job vindt. Dit gaat nog sterker op voor wie ouder is dan 50 jaar. Daarom wordt er, zoals wij vroegen, ingezet op wie recent werkloos werd en dus op de nieuw ingeschreven werkzoekenden bij de VDAB.

Ook ouderen die zich spontaan aanmelden, nog voor ze worden opgeroepen door de VDAB, moeten een aanbod krijgen dat minstens even goed is.

De vakbonden spelen een actieve rol in de uitvoering van dit akkoord, onder meer via de verplichte infosessies voor werkzoekenden.

En de werkgevers dan?

Men mag niet enkel in de richting van de werkzoekenden kijken voor een oplossing. Daarom worden er op ons aandringen ook inspanningen van de werkgevers gevraagd.

  • outplacementkantoren moeten beter samenwerken met de VDAB
  • er worden codes opgesteld voor het aanwerven van ouderen door werkgevers en selectiekantoren
  • er komen sensibiliseringsacties om de vooroordelen over ouderen weg te werken

De kansen die ouderen krijgen op de arbeidsmarkt moeten via indicatoren in beeld worden gebracht. Ouderen activeren heeft maar zin als hun kansen op werk er ook op vooruitgaan. De VDAB zal ook een beter zicht geven op de kwaliteit van de jobs die aan ouderen worden aangeboden.

Meer info?

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

begeleiding naar werk VDAB vijftigplussers