Energie: Slimme meter? Dure grap!

12/09/2011 Opinie - Waarom slimme meters een aanslag zullen vormen op de nu al onbetaalbare energiefactuur van vele kleine elektriciteitsverbruikers.


Niets dan voordelen?

In het kader van een proefproject plaatsen netbeheerders Eandis en Infrax bij liefst vijftigduizend Vlaamse gezinnen binnenkort een zogenaamde slimme meter: een nieuwe digitale elektriciteitsmeter die met behulp van de nieuwste informatie- en communicatietechnologieën niets dan voordelen zou opleveren voor mens en milieu.

Zo beweren althans de elektriciteitsleveranciers, netbeheerders en uiteraard ook de fabrikanten van slimme meters. Over de nadelen en onduidelijkheden zwijgen ze zedig.

Enorm kostenplaatje

Vooreerst hangt aan de algemene invoering van slimme meters een enorm kostenplaatje: een bedrag dat voor Vlaanderen alleen al oploopt tot 2,272 miljard euro.

Het leidt geen twijfel dat de distributienetbeheerders Eandis en Infrax deze investeringskosten zullen doorrekenen aan de eindconsument: daardoor zal elk Vlaams gezin via zijn elektriciteitsfactuur jaarlijks minimaal 40 tot 70 euro extra mogen ophoesten, en dat voor de volgende twintig jaar.

Winst voor grote gebruikers

Verder toont eigen onderzoek aan dat de elektriciteitsindustrie het besparingspotentieel dat aan de slimme meter wordt toegedicht al dan niet bewust overschat.

Enkel grote verbruikers (> 7500 kWh/jaar) zouden winst kunnen puren uit een slimme meter, terwijl zeer kleine verbruikers (600 kWh/jaar) jaarlijks nauwelijks 3 tot 7 euro zullen besparen.

Kleine verbruikers – gezinnen die leven in armoede, maar ook energiezuinige gezinnen – zullen bij een volledige uitrol van de slimme meter m.a.w. financieel opdraaien voor de besparing van grote verbruikers: een Mattheuseffect om U tegen te zeggen dus.

Nog andere problemen

In een gezamenlijk rapport van de ondertekende middenveldorganisaties komen nog tal van andere prangende problemen aan bod die een volledige uitrol van de slimme meters met zich mee zouden brengen.

Met welke middelen worden gezinnen met lage inkomens geacht om hun oude huishoudelijke toestellen, die niet compatibel zijn met de slimme meter, te vervangen door nieuwe?

Wat zal de impact op o.a. mensen die leven van een uitkering of gepensioneerden zijn van nieuwe tariefformules die elektriciteitsverbruik tijdens de dag nog duurder maken?

Hoe zal voorkomen worden dat de slimme meter bestaande sociale maatregelen in de strijd tegen energiearmoede uitholt?

En hoe kan het fundamentele recht op privacy van consumenten gegarandeerd worden?

Oproep aan onze politici

Blind vertrouwen op de eenzijdige informatie die bepaalde machtige lobbygroepen over slimme meters verspreiden, zou een fatale vergissing zijn.

Aan het Vlaams parlement en de Vlaamse minister van Energie vragen we daarom met aandrang om de maatschappelijke kosten en baten van slimme meters (en de sociaal rechtvaardige verdeling ervan) nauwkeurig en objectief in kaart te brengen. Zo niet dreigt de volledige uitrol van de slimme meter uit te monden in een maatschappelijk debacle.

Ondertekenaars

  • ABVV: Vlaams ABVV
  • ACOD Brussel
  • ACV
  • ACW
  • Gezinsbond
  • OIVO (Onderzoeks-en Informatiecentrum van de Verbruikers Organisaties)
  • Samenlevingsopbouw
  • Testaankoop

Downloads

Andere sites

Zoek op trefwoord

energie