2 jaar Vlaamse regering: syndicale evaluatie

15/09/2011 - De Vlaamse regering is halverwege haar mandaat. Tijd voor een tussentijdse balans: Vlaanderen moet dringend meer in actie komen.


Over de Vlaamse regering

 • De Vlaamse verkiezingen vonden plaats in juni 2009.
 • De Vlaamse regering Peeters II trad in datzelfde jaar aan en blijft op post tot 2014. Kris Peeters (CD&V) is Vlaams Minister-President.
 • Naast CD&V (4 ministers) maken ook SP.A (3 ministers) en N-VA (2 ministers) deel uit van de Vlaamse regering.
 • Tot de belangrijkste beleidsdomeinen behoren economie, werk, armoedebestrijding, innovatie, energie, leefmilieu, mobiliteit, welzijn, wonen en onderwijs.

5 pluspunten


 1. Op voorstel van de vakbonden werd in het Vlaams regeerakkoord een werkgelegenheidsconferentie opgenomen. Dit resulteerde in het Werk- en Investeringsplan (WIP).
 2.  
  Als vakbond hebben we stevig aangedrongen op een versterkt industrieel beleid. De Vlaamse regering formuleerde ondertussen de eerste plannen voor zo’n vernieuwd industrieel en innovatiebeleid.

 3. De aangekondigde hervorming van het secundair onderwijs laat toe het debat te voeren over kwaliteitsvol onderwijs voor elk talent en over een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

 4. Er wordt een inhaalbeweging gemaakt voor structureel wegenonderhoud en het Pendelfonds voor duurzaam woon-werkverkeer is terug actief. Bovendien daalt het aantal verkeersslachtoffers.

 5. Er is uitzicht op een basisdecreet voorschoolse kinderopvang dat een aantal heel goede principes bevat, zoals een veralgemeende vergunningenplicht en het recht op kinderopvang voor elk kind dat er nood aan heeft.

5 minpunten

 1.  
  Het activeren van vijftigplussers geldt als absolute prioriteit, maar er worden geen extra middelen voor VDAB-begeleiding voorzien en er wordt enkel ingezet op de individuele verantwoordelijkheid van de werkzoekende.
 2.  
  Druppelsgewijs dreigt commercie in de zorgsector binnen te dringen , via de dienstencheques, bij kinderopvang en ouderenzorg.
 3.  
  De Vlaamse begroting is in evenwicht, maar dat ging gepaard met heel wat sociaal onrechtvaardige besparingen. Ondanks de crisis werd ook het beleidsdomein Werk niet gespaard. Zo werd van de ene op de andere dag de jobkorting afgeschaft ten koste van de werknemers met de laagste inkomens.
 4.  
  Aan de vergroening van de economie wordt heel wat lippendienst verleend, maar het ontbeert de Vlaamse regering aan politieke wil en ambitie om op dit vlak tot de best presterende regio’s van Europa te behoren.
 5.  
  Hoewel vooral bedrijven de vruchten plukken van hernieuwbare energie, onder meer via subsidies voor zonnepanalen, worden de kosten grotendeels afgewenteld op de gezinnen. Er blijven ook onrechtvaardige verschillen tussen wat de distributienetbeheerders doorrekenen aan de consument.

5 wensen

 1.  
  De Vlaamse regering moet de armoedetoets systematisch toepassen op haar beleidsmaatregelen, zodat die meer rekening houden met mensen met grote noden en weinig draagkracht. De Kindpremie moet in elk geval selectiever worden zodat gezinnen met grote noden meer geholpen worden.
 2.  
  De Vlaamse belastingen moeten rechtvaardiger worden. Zo kan men vandaag een familiebedrijf overlaten zonder enige vorm van successierechten te betalen. Gewone mensen betalen de volle pot. De toekomstige hervorming van de Belasting op de Inverkeersstelling (BIV) moet ook rekening houden met draagkracht.
 3.  
  Een uitbreiding van de voorzieningen in de zorg, die rekening houdt met de vergrijzing van de bevolking en van het personeel, en die garanties biedt voor een kwaliteitsvolle en betaalbare zorg voor iedereen. Voor de werknemers van de social-profitsectoren: eindelijk een Vlaams intersectoraal akkoord (VIA)

 4. Een stevig loopbaanakkoord met een degelijke ondersteuning van werknemers en werkzoekenden om aan de loopbaan te werken (opleidingscheques, instrumenten om de werkbaarheid te verbeteren, uitbreiding van loopbaanbegeleiding, …) en met reële engagementen van het bedrijfsleven om te investeren in elk talent, ook bij de kansengroepen.
 5.  
  Ook op regionaal niveau moeten alle hefbomen worden ingezet om de prijs van energie aan te pakken. Alle woningen in Vlaanderen moeten worden geïsoleerd. Uitbreiding van het systeem van gratis elektriciteit tot een basispakket van 700 kWh per aansluiting. Specifieke maatregelen voor mensen met bescheiden inkomen.

Persdossier

Het gemeenschappelijk vakbondsmemorandum van Vlaams ABVV, ACV en ACLVB voor de parlementsverkiezingen van 2009 bevatte voorstellen op 5 domeinen:

 • begrotingsbeleid
 • sociaal overleg
 • duurzaam economisch beleid
 • werk- onderwijs- en competentiebeleid
 • welzijn en welvaart.

Dit persdossier bevat de volledige evaluatie van het regeringswerk op deze terreinen. Deze evaluatie is geen 'schoolrapport' dat we aan de regering voorleggen, maar geeft wel aan voor welke beleidsuitzichten we (grondige) bijsturing willen.

Downloads

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

Vlaamse Regering