Kindpremie: het kind niet weggooien met het badwater

21/09/2011 Persbericht - Het Vlaams ABVV vindt het geen goed idee om de kindpremie zomaar uit de begroting te halen...


Sinds 2009 is bekend dat de Vlaamse regering werk zou maken van de oprichting van een Vlaamse sociale bescherming, met hierin onder meer een kindpremie. Sinds 2009 herhaalt het Vlaams ABVV dat de kindpremie, zoals die door de regering wordt geconcipieerd, geen goed idee is.

Een universele premie is kinderbijslag: dat bestaat al en Vlaanderen is er niet voor bevoegd. Een selectieve premie, anderzijds, kan de noden van de meest kansarme en zorgbehoevende gezinnen enigszins lenigen en ligt wel binnen de bevoegdheden van Vlaanderen. Daarom pleiten we voor een selectieve aanwending van de kindpremie.

We staan niet alleen met onze kritiek op de kindpremie, zoals deze week bleek met de uitlatingen van onder meer Unizo. Bovendien is het nog afwachten of de premie zoals die nu is ontworpen de toets van de Raad van State doorstaat. Hieruit zou wel eens kunnen volgen dat de kindpremie niet zo snel kan worden geoperationaliseerd als de Vlaamse regering had voorzien…

Indien er dus uitstel komt in dit verhaal, willen we er wel voor waarschuwen dat we het kind niet met het badwater mogen weggooien! Want het is en blijft absoluut noodzakelijk dat Vlaanderen investeert in sociaal beleid en hiervoor budgetten reserveert.

Als de kindpremie op korte termijn niet uitvoerbaar blijkt, dan moeten de hiervoor gereserveerde middelen worden ingezet voor de meest kwetsbare kinderen. De Vlaamse regering verklaarde deze zomer nog werk te willen maken van de bestrijding van kinderarmoede. Een stap in de goede richting is dan om de middelen van de kindpremie hiervoor in te zetten.

Concreet kan het betekenen dat deze middelen worden ingezet voor het ruim toegankelijk maken van de kinderopvang, voor goede en aangepaste hulpverlening voor kansarme kinderen, voor meer en betere omkadering in het basisonderwijs, voor betere woningen voor kansarme gezinnen… − uiteraard bovenop de reeds beloofde inspanningen in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) en het kinderarmoedeplan.

Lees ook

Zoek op trefwoord

armoede kinderbijslag Vlaamse Regering