Nieuwe BIV: niet zo‘n slimme belasting

2/10/2011 Persbericht - De nieuwe Belasting op inverkeerstelling (BIV) is ronduit asociaal. Het Vlaams ABVV rekent op het Vlaams parlement voor een bijsturing. Anders zullen velen vanaf 1 januari 2012 onaangenaam verrast worden.


Nieuw BIV op komst

Haast onopgemerkt keurde de Vlaamse regering op 23 september 2011 een nieuwe regeling voor de Belasting op de inverkeerstelling (BIV) voor personenwagens goed.

Opmerkelijk, want behalve asociaal en helemaal niet zo groen als de Vlaamse regering het voorstelt, druist dit nieuwe BIV ook in tegen het Vlaamse regeerakkoord. Het Vlaams ABVV vraagt het Vlaams parlement dit nieuwe BIV alsnog bij te sturen, want anders zullen velen vanaf 1 januari 2012 onaangenaam verrast worden.

De Belasting op de inverkeerstelling is een eenmalige belasting die men betaalt bij de inschrijving van een nieuwe of een tweedehands wagen. Vlaanderen is hiervoor bevoegd en doet de inning sedert dit jaar ook zelf.

Het Vlaams regeerakkoord (2009) bevatte hierover volgende veelbelovende passage:

”We zullen zo snel mogelijk werk maken van een vergroening van de autofiscaliteit op basis van de milieuprestaties van de wagen. In afwachting van het nieuwe systeem voeren we op korte termijn al een bonus-malussysteem voor particuliere wagens in, waarbij er een korting of toeslag op de BIV doorgevoerd zal worden op basis van de milieukenmerken van de wagen. Het bonus-malussysteem leidt niet tot minderinkomsten voor de Vlaamse begroting. Sociaal verantwoorde correcties blijven mogelijk.”

Niet zo groen

De nieuwe BIV zou een vergroening van de belasting zijn. Dat is het echter niet.

Er is om te beginnen helemaal geen sprake van een bonus-malussysteem vertrekkende van de huidige BIV. Er komt gewoon een compleet nieuwe berekeningswijze: vanaf 1 januari 2012 wil de Vlaamse regering de BIV berekenen op basis van de CO2-uitsoot en de Euronorm (NOx, fijn stof, ...).

Dat klinkt groen, maar dat is het niet. Simulaties van VTB-VAB en anderen tonen duidelijk aan dat alle kleine stadswagens, die minder vervuilend zijn dan gemiddeld, meer betalen in het nieuwe systeem. De BIV voor wagens die minder dan gemiddeld vervuilen, zal vaak meer dan verdubbelen.

Voor grotere wagens zal de BIV daarentegen vaak verminderen, tot zelfs een fractie van het huidige bedrag. Kan iemand eens uitleggen waarop de bonus en malus gebaseerd zijn? 

  • Voor een bescheiden Ford Fiësta betaal je nu 61,50 euro BIV, met de nieuwe BIV 197 euro.
  • Voor een Audi A6 betaal je nu 2.478 euro BIV, met de nieuwe BIV 353 euro.
  • Voor een luxueuze Mercedes S betaal je nu 4.957 euro BIV, met de nieuwe BIV 817 euro.

Niet zo sociaal

De Ford Fiësta heeft een CO2-uitstoot van 133 gr/km, de Audi A6 doet er een schep bovenop met 151gr/km en de Mercedes stoot maar liefst 177 gr CO2/km uit.

Toch zijn het de Audi en de Mercedes die met de bonus gaan lopen, terwijl de minder vervuilende Ford Fiësta op een malus getrakteerd wordt. Kan iemand eens uitleggen wat dit alles nog met vergroening te maken heeft?

Zo zijn er talloze voorbeelden waarbij de BIV niet alleen van de ene op de andere dag meer dan een slok op een borrel zal schelen, maar waarbij de keuze voor milieuvriendelijkere wagens allerminst gestimuleerd wordt. Integendeel: kleine, goedkopere wagens betalen na 1 januari 2012 altijd meer BIV dan nu, terwijl duurdere en meer vervuilende wagens grosso modo goedkoper zullen worden.

Voor tweedehandswagens voorziet de Vlaamse regering een overgangsperiode van 3 jaar. Dat zal nodig zijn, want de schokken zijn daar nog veel groter. Berekeningen tonen aan dat je voor bepaalde tweedehandswagens meer BIV zal moeten betalen dan wat ze waard zijn (1000 euro).

Kan iemand eens uitleggen waar de beloofde “sociaal verantwoorde correcties” gebleven zijn?

Niet zo slim

De nieuwe BIV is een grote teleurstelling.

Van een Vlaamse regering die voortdurend de mond vol heeft van ‘slimme investeringen’ en ‘slimme logistiek’ verwachten we op zijn minst ‘slimme belastingen’ die een reële vergroening inhouden.

En als men er echte slimme belastingen van wil maken, kan men ook rekening houden met de aankoopprijs (of fiscale pk), de verkeersveiligheid en de vraag of het al een tweede, derde of vierde wagen is. En hervorm aub ook de verkeersbelasting in die zin.

Steek ook de bedrijfswagens onder een nieuwe regeling, want anders mist deze maatregel sowieso effect voor liefst de helft van alle nieuw aangekochte wagens. Het zal de Vlaamse regering toch niet onbekend zijn dat juist deze wagens de meeste kilometers afleggen en dus best op groene leest geschoeid worden?

Oproep aan het Vlaams parlement

Dit is geen afgunstig pleidooi. Dit is wel een pleidooi voor een echte en sociaal verantwoorde vergroening van ons wagenpark.

Geef dus alle wagens die onder het gemiddelde vervuilen een bonus tegenover de huidige BIV, en al wie erboven zit een malus. Zo stond het ook in het Vlaams regeerakkoord en het is vreemd dat de auteurs van de nieuwe BIV (ministers Schauvliege en Muyters) hiermee geen rekening hebben gehouden.

Het Vlaams parlement moet zijn zeg nog doen over het nieuwe BIV-ontwerp. We hopen dat daar nog een bijsturing komt voor een echte en sociaal verantwoorde vergroening van de BIV.

Of betekenen ‘slimme’ belastingen soms extra lasten voor mensen met minder budget en cadeaus voor mensen met een dikke portefeuille?

Zoek op trefwoord

belastingen mobiliteit