Gratis elektriciteit: schiet niet op de gezinnen aub

05/10/2011 Persbericht - Unizo staat aan de klaagmuur omdat KMO’s meebetalen voor de gratis stroom van de gezinnen. Unizo vergist zich van doelwit. In plaats van de gezinnen te viseren, zou Unizo beter zijn pijlen richten op wie echt rijk wordt van de productie en levering van elektriciteit.


De CREG heeft een studie gemaakt over de verdelingseffecten van een beperkt onderdeel van het energiebeleid, nl. de gratis stroom voor gezinnen. Unizo concludeert daaruit dat de KMO’s ongeveer 65 miljoen bijdragen aan de maatregel, maar niets ontvangen.

Het zijn niet de gezinnen die rijk worden van de energiemarkt. In werkelijkheid zijn het vooral de torenhoge winsten van Electrabel die de elektriciteitsprijs de hoogte injagen, zowel van gezinnen als van KMO’s. Zie bijvoorbeeld de 800 miljoen euro die Electrabel jaarlijks opstrijkt via de winsten op de afgeschreven kerncentrales. Daarover hebben we Unizo niet gehoord.

Bovendien kijkt Unizo niet naar alle verdelingsaspecten van het energiebeleid. Wie over verdeling wil praten, moet praten over verdeling van de hele taart en niet over één spie. Binnen het energiebeleid zijn er immers nog vele andere herverdelende stromen, waarvoor soms ook KMO’s de vruchten plukken. De Vlaamse steunregeling voor de zonnepanelen bijvoorbeeld - om en bij de 255 miljoen euro - wordt voor 83% betaald door de residentiële verbruikers terwijl die maar 40% van de steun ontvangen. De andere 60% van de steun gaat naar de bedrijven die op middenspanning zitten, terwijl die maar 17% bijdragen.

Bovendien zijn er nog heel wat geldstromen van de belastingbetaler naar bedrijven, zoals de op stapel staande steunregeling voor groene warmte en restwarmte en de investeringssteun via de ecologiepremie.

Het Vlaams ABVV wil het debat over de verdelingseffecten van het energiebeleid maar al te graag voeren. Maar alleen als alle stromen eens degelijk in kaart gebracht worden en alle cijfers op tafel gelegd worden. We houden in elk geval vast aan de gratis stroom, dat kleine herverdelingsstroompje dat eens de andere richting uitvloeit.

Jammer dat Unizo alleen wil kijken naar de economische aspecten van het energiebeleid. Voor ons tellen ook de milieu- en sociale aspecten. Klimaatverandering en energie-armoede verdienen evenzeer beleidsaandacht. Als dat beleid maar duurzaam en rechtvaardig is.

Zoek op trefwoord

elektriciteit energie