Armoedebestrijding moet prioriteit worden

13/10/2011 Interview - Op zondag 16 oktober 2011 manifesteren de armenverengingen voor de Werelddag van Verzet tegen Armoede. Een gesprek met Caroline Copers (Vlaams ABVV) over armoedebeleid in Vlaanderen.


Kindpremie: geen goede maatregel

Op zondag 16 oktober 2011 komen de armenverengingen op straat. ‘Stop armoede bij kinderen en jongeren’ is het centrale thema.

Ook het ABVV roept mee op tot actie. Want armoede is een schande, zegt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. Met haar hadden we een gesprek over de hamvraag: wie doet er wat aan?

  • Welke kant gaat het eigenlijk op met de armoede? Stijgt die, of daalt die?

Caroline: “Hoewel de armoede in Vlaanderen lager ligt dan het Belgisch gemiddelde, is er weinig reden om ons op de borst te kloppen. Want ook in het welvarende Vlaanderen zien we de armoede niet echt afnemen: het blijft al jaren schommelen rond de 12%.

Zeer verontrustend is dat de kinderarmoede zelfs toeneemt. Tien jaar geleden groeide 4% van onze kinderen op in een kansarm gezin, vandaag is dat 8,6%. Een verdubbeling dus. 370.000 gezinnen in Vlaanderen leven in armoede. Dat is 1 gezin op 7. Dat blijven toch cijfers om van te duizelen.”

  • Vlaanderen heeft een minister van Armoedebestrijding, doet die dan geen goed werk?

Caroline: “Dat er zo’n minister is, is zeker een pluspunt. Maar die minister kan geen wonderen verrichten als ook de rest van de ploeg niet mee wil. En in dat bedje is de Vlaamse regering toch wel ziek.

Als we naar het regeringsbeleid kijken, krijgen we niet meteen de indruk dat armoedebestrijding een prioriteit is voor deze Vlaamse regering.”

  • Ben je nu niet te mild? Moet jullie kritiek op de Vlaamse regering niet worden aangescherpt?

Caroline: “Oh, maar we hebben vorige maand nog een zeer kritische evaluatie gemaakt van de Vlaamse regering Peeters II. Onze conclusie toen was: er moet dringend meer sociaal beleid komen. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Telkens we de kans daartoe hebben, zullen we de regering daarop blijven wijzen.

Vorige week nog hebben we het asociale karakter van de nieuwe belasting op de inverkeerstelling (BIV) aangeklaagd, waarbij kleine wagens meer zullen moeten betalen dan luxebakken – en dat is zeker niet in dovemansoren gevallen.”

  • Vlaanderen geeft vanaf volgend jaar een kindpremie van circa 200 euro bovenop de kinderbijslag. Een voorbeeld van goed sociaal beleid?

Caroline: “Een goede maatregel is een maatregel die beantwoordt aan de reële noden van de mensen en mee tot doel heeft de armoede te verkleinen. Daarom vind ik de maximumfactuur voor de thuiszorg en voor het rusthuis een goede maatregel.

Maar de kindpremie is geen goede maatregel, want als je de armoedetoets erop toepast blijkt die kindpremie helemaal geen verschil te maken voor wie er de meeste nood aan heeft.”

  • Zeg je nu dat de sociale bescherming enkel op maat van de armen moet zijn?

Caroline: “Neen, sociale bescherming moet er voor iedereen zijn, dus ook voor wie niet arm is, want anders ondermijn je op den duur de betaalbaarheid van je systeem. Een sociale zekerheid die er enkel voor de armen is, daar gaan de hogere inkomens niet aan willen blijven meebetalen, en dat wordt dus een arme sociale zekerheid.”

  • Wat is dan het probleem met de kindpremie?

Caroline: “Kijk, vandaag krijgt iedereen kinderbijslag, arm of rijk, en dat willen we zo houden. Maar sommige gezinnen hebben grotere noden dan andere. Hou daar ook rekening mee.

Als je als Vlaamse regering bovenop de federale kinderbijslag een kindpremie wil geven, geef dan prioriteit aan de armste gezinnen, in plaats van iedereen een klein symbolisch bedrag te geven. De armoedeverenigingen delen die kritiek trouwens met ons.”

Werelddag van verzet tegen armoede

17 oktober is Werelddag van verzet tegen armoede.

Een dag eerder blazen de armenverenigingen verzamelen in Brussel voor een kleurrijke manifestatie. Afspraak op zondag 16 oktober 2011 vanaf 13u aan het Brusselse Noordstation, vanwaar een optocht vertrekt naar het Sint-Katelijneplein. Daar vinden nog tot 16u40 toespraken en optredens plaats.

De armenverenigingen hebben 3 eisen:

  • Verhoog de laagste inkomens: Ieder gezin moet beschikken over een toereikend inkomen dat hen in staat stelt om waardig te leven.
  • Betere toegang tot kwaliteitsvolle diensten: Een gezonde voeding, een kwalitatieve woning, toegang tot energie, gezondheidszorg, onderwijs, mobiliteit, …. Allemaal bouwstenen voor een waardig leven, maar voor velen geen vanzelfsprekendheid.
  • Betere toegang tot de arbeidsmarkt: Werk is een belangrijk middel om uit armoede te geraken indien het werk voldoet aan bepaalde voorwaarden: het aanbod moet realistisch zijn en op maat, met voldoende ondersteuning in een veilige omgeving, een duurzaam contract en een toereikend inkomen.

Agenda

zondag 16/10/2011 13u00 Sint-Katelijneplein Brussel Algemeen

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

armoede armoedetoets Vlaamse Regering