Discrimineer een keer in het verkeer?

20/10/2011 Persbericht - Het BIVV wil jongeren verbieden ’s nachts te rijden. ABVV-jongeren vindt dit meer dan een brug te ver en zal deze discriminatie van jongeren niet tolereren.


Het Belgisch instituut voor verkeersveiligheid (BIVV) lanceerde het idee om jongeren te verbieden ’s nachts te rijden omdat ze meer ongevallen veroorzaken tijdens de eerste 1000 km die ze afleggen. Het BIVV vindt ook dat jongeren best geen leeftijdsgenoten meenemen in hun wagen en stelt voor de intrede op de baan in meerdere stappen te laten verlopen.

ABVV-jongeren wenst fel te reageren tegen dit voorstel. 

1. Dit is een zware discriminatie op basis van leeftijd en zet generaties tegen elkaar op. Uit oudere cijfers van hetzelfde BIVV bleek immers bijvoorbeeld dat ouderen overdag meer dronken achter het stuur zitten. Gaan we hen verbieden overdag te rijden?

2. Het BIVV vergeet dat er jongeren zijn die in shiften of ‘s nachts werken. Op die manier kunnen die jongeren iets meer verdienen om hun prille (gezins)leven effectief op poten te zetten. Gaan we die jongeren dan verbieden om in shiften te werken, net omdat ze flexibeler zijn en die (extra) inkomsten soms broodnodig zijn?

3. Uit de cijfers van het BIVV leiden wij wel af dat jongeren vaak kiezen voor de goedkoopste formules om een rijbewijs te halen en dat ze daardoor vaak de professionele begeleiding missen. Het BIVV zou dus beter voorstellen om de professionele opleiding goedkoper te maken zodat iedereen met een goede voorbereiding de baan op kan. Het bestaande systeem moet dus niet aangepast, maar wel goedkoper worden.

4. Als men onder het mom van “overlast” de uitgaansmogelijkheden in gemeenten en dorpen verder blijft beknotten, jaagt men jongeren die willen uitgaan de baan op, voor langere afstanden, naar de grotere steden. Ook dat beleid heeft dus gevolgen die verder reiken dan die ene klacht voor geluidsoverlast.

Wij willen als ABVV-jongeren meewerken aan constructieve voorstellen. Maar we kunnen onmogelijk tolereren dat jongeren de toegang tot het verkeer, en dus werk en ontspanning, zou ontzegd worden, enkel en alleen omdat ze jong zijn en allemaal over dezelfde kam worden geschoren.

Dit is en blijft je reinste discriminatie.

Contact

  • Coördinator ABVV-jongeren - Coördinator ABVV-jongeren - 02 289 01 54

Zoek op trefwoord

discriminatie mobiliteit