Woon-werkverkeer: Mogen werknemers nog meepraten?

07/11/2011 Persbericht - Vlaams ABVV, ACOD en BTB vragen dringend overleg en opheldering aan Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits over het shuttledecreet en andere initiatieven over het woon-werkverkeer.


In haar beleidsbrief 2010-2011 kondigde minister Crevits aan dat ze werk zou maken van een “shuttledecreet”, als structurele aanpak voor het verbeteren van de ontsluiting van bedrijventerreinen.

Dat is een goed initiatief. Bepaalde projecten zoals de Havenbus in Zeebrugge, Max-Mobiel in Gent en de I-bus in Antwerpen toonden aan dat er nood is aan collectief werknemersvervoer in de havengebieden.

Wij citeren de voorziene realisatie voor 2011 uit de beleidsbrief: ”In overleg met alle betrokken actoren wordt een nota opgesteld die de grote principes vastlegt op welke wijze deze ontsluiting kan verbeterd worden. De voorbereidingen voor de realisatie van het shuttledecreet zullen verder worden gezet. Dit decreet moet een kader creëren voor de organisatie van shuttlediensten tussen openbaar vervoer knooppunten en afgelegen, moeilijk te ontsluiten bedrijventerreinen, die niet via het geregeld openbaar vervoer bediend kunnen worden.”

Vlaams ABVV, ACOD en BTB hechten veel belang aan duurzaam woon-werkverkeer. Het is trouwens één van de speerpunten van het Pact 2020, het mee door de vakbonden (en andere sociale partners) ondertekende akkoord met de Vlaamse regering.

We zijn dan ook ten zeerste verwonderd dat minister Crevits haar belofte niet nakomt om overleg te plegen “met alle betrokken actoren”, zoals beloofd in haar beleidsbrief. Blijkbaar worden sommige andere actoren wel gehoord door de minister. In de beleidsbrief 2011-2012 lezen we: "In 2011 werd bijkomend overleg gepleegd met de Lijn en de taxisector, waardoor de tekst van het voorontwerp verder verfijnd kon worden.”

Het is de bedoeling dat in 2012 het shuttledecreet in werking zal treden. Wij begrijpen niet waarom de werknemers en dus de mogelijke gebruikers tot op heden niet betrokken werden bij de uitwerking van dit decreet dat een basis moet vormen voor subsidies voor woon-werkverkeer.

Nochtans:

  • zijn werknemers direct betrokken partij
  • draagt een vlot woon-werkverkeer bij tot de werkbaarheid van de jobs
  • is ook de kost een belangrijke bekommernis; in steeds meer (sectorale) cao’s zijn hierover afspraken gemaakt
  • moet collectief vervoer van werknemers afgestemd worden op de werktijden in de betrokken ondernemingen (en omgekeerd)
  • moet er toezicht zijn op de loons- en arbeidsvoorwaarden, de veiligheid en de vakbekwaamheid van de organisator van het collectief vervoer.

Vlaams ABVV, ACOD en BTB dringen daarom aan op spoedig overleg.

Contact

  • Adviseur Mobiliteit - Adviseur studiedienst - 02 506 82 25

Lees ook

Zoek op trefwoord

mobiliteit Vlaamse Regering woon-werkverkeer