Langer werken? Activeer ook de werkgevers!

30/03/2010 Persbericht - Werkloze vijftigplussers hebben in Vlaanderen nauwelijks kans om een nieuwe job te vinden. En wie ouder is dan 55 mag het al helemaal vergeten. Enkel Slovenië scoort nog slechter... Er schort dus iets aan de aanwervingspolitiek van de Vlaamse werkgevers.


De werkgevers reiken nu oplossingen aan. Volgens het Vlaams ABVV zijn dit echter niet de juiste oplossingen.

1. Moeten ouderen nog meer in de solden worden gezet?

Het loon stijgt zeker niet voor alle werknemers spectaculair met de leeftijd. Dat geldt bijvoorbeeld niet voor arbeiders en ook veel minder voor vrouwelijke bedienden.

Maar ook wanneer er wel een stijging van het loon in functie van anciënniteit is, gaat deze verklaring niet op. We spreken hier immers over de aanwervingskansen van werkzoekenden en wie zijn of haar werk verloor, zal niet in een sterke positie staan om een hoger loon te onderhandelen.

2. Moeten we ouderen nog meer achter de veren zitten?

Al sinds 2006 ontplooit de VDAB een specifieke aanpak voor vijftigplussers. In 2008 werd die aanpak nog versterkt voor de groep 50 tot 52 jaar.

Sinds 2006 is er dan ook een gevoelige stijging in het aantal werkzoekenden ouder dan 50 die door de VDAB intensief begeleid worden. Tegelijk nam ook de groep ouderen die vrijwillig een beroep doen op de VDAB om een nieuwe job te zoeken, gevoelig toe.

Al deze vooruitgang op het vlak van activering van oudere werkzoekenden ten spijt, ging de aanwervingskans voor ouderen nauwelijks omhoog en daalde die zelfs nog sinds het begin van de crisis.

3. Zijn vooroordelen tegenover ouderen een tijdelijk probleem dat na de crisis vanzelf zal verdwijnen?

Dit verklaart niet waarom we het in Vlaanderen slechter doen dan zowat eender waar in de ons omringende landen, waar de effecten van de crisis toch ook voelbaar zijn.

Bovendien waren de kansen op aanwerving voor ouderen (en heel wat andere kansengroepen) ook voor de crisis al niet spectaculair.

Wat moet er wel gebeuren?

Het is meer dan tijd om de werkgevers te activeren:

1. Op het vlak van aanwervingen

Het wegwerken van vooroordelen van werkgevers tegenover ouderen moet een absolute prioriteit worden en niet langer beperkt blijven tot de marge.

Aan werkgeverszijde is men nog steeds niet overtuigd van de nood om op het vlak van aanwervingsbeleid verantwoordelijkheid te nemen of inspanningen te leveren. Zelfs de vraag om eenvoudigweg te antwoorden op elke sollicitant wordt als pesterij en bemoeienis afgedaan.

Doorgedreven sensibilisering over de manier waarop werkgevers in Vlaanderen aanwerven is noodzakelijk, willen we dat de reeds genomen inspanningen inzake activering van werkzoekenden niet tevergeefs zijn.

We wijzen de werkgeversorganisaties op hun verantwoordelijkheid: neem maatregelen om discriminatie in te perken, stel eisen aan wervings- en selectiekantoren en aan de inhoud van vacatures.

2. Op het vlak van werkbaar werk

Wie langer wil werken, kan dit vaak niet omdat er onvoldoende aandacht gaat aan het organiseren van het werk op een manier die ouderen toelaat hun job langer vol te houden.

Op ondernemingsniveau kan daar nog heel wat aan verbeteren: bijvoorbeeld door aanpassing van de werkroosters, door het bieden van kansen tot opleiding of door het beter afstemmen van taken en functies.

Wanneer de overheid lastenverlagingen toestaat of premies geeft aan bedrijven die ouderen aanwerven (zoals de Vlaamse 50+ premie), moet ook rekening worden gehouden met de mate waarop er in het bedrijf werk wordt gemaakt van maatregelen om het werk werkbaar te maken en houden.

3. Op het vlak van leeftijdsbewust personeelsbeleid

Het voeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid, dat rekening houdt met de evolutie van de leeftijdsstructuur van het personeel, is nog verre van ingeburgerd en nog veel te veel een zaak van werkgevers en HR-diensten.

Werkgevers verzetten zich nog te vaak tegen inspraak in het personeelsbeleid. Een plan uitwerken dat tegelijk de werknemers in staat stelt langer aan de slag te blijven en het bedrijf verzekert van het behoud van voldoende en ervaren werkkrachten, moet echter per definitie een onderhandeld plan zijn, wil het kans op slagen hebben.

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

vijftigplussers