Nu niet besparen op werk, maar wel voluit investeren

15/09/2009 Persbericht - Vlaams ABVV, ACV en ACLVB roepen de Vlaamse regering op bij de opmaak van de begroting 2010 verstandige keuzes te maken en dus niet te besparen op werk.


De situatie vandaag op de arbeidsmarkt en de vooruitzichten voor 2010 laten dat niet toe. Dat zou bovendien ingaan tegen de belofte van de regering om een ambitieus werkgelegenheidsplan op te zetten in overleg met de sociale partners. Er moet integendeel voluit worden geïnvesteerd in werk, opleiding en begeleiding.

Vlaams ACV, ABVV en ACLVB zijn zeer ongerust over de besparingen die deze regering plant in het kader van de opmaak van de begroting voor 2010. Naar verluidt is er daarbij sprake van het niet-indexeren van de beleidskredieten en van besparingen op werkingskredieten en van subsidies.

ACLVB, ACV en Vlaams ABVV verzetten zich in ieder geval tegen besparingen die de werkgelegenheid rechtstreeks en onrechtstreeks zouden treffen, omwille van:

De stijgende werkloosheid in Vlaanderen die oploopt tot 227.000 personen. Met een werkloosheidsgraad bij jongeren die al meer dan 20% bedraagt. Met een werkloosheid die vooral in grootstedelijke gebieden hard toeslaat.

De recente beslissing van de federale regering om mensen zonder papieren te regulariseren. De volkomen terechte regularisatie van mensen zonder papieren zal de druk op de arbeidsmarkt nog verhogen. Alleen al in Antwerpen is er sprake van 17.000 mogelijke regularisaties.

De ronduit slechte vooruitzichten voor de werkloosheid in 2010. Uitgaand van de prognoses van de Nationale Bank (juni 2009) bereiken we in 2010 een piek van 278.890 werkzoekenden in het Vlaamse gewest.

Voor het Vlaams ABVV, ACV en ACLVB dreigen besparingen op werk in conflict te komen met de plannen van deze regering om op korte termijn tot een werkgelegenheidsakkoord te komen met de sociale partners.

  • Hoe kan je impulsen geven aan werk en tegelijkertijd besparen op gesubsidieerde tewerkstelling?
  • Hoe kan je de VDAB-begeleiding van werkzoekenden versterken en tegelijkertijd besparen op diezelfde begeleiding?
  • Hoe kan je een geloofwaardige tewerkstellingspolitiek voeren als de besparingen groter zijn dan de extra impulsen?

ACV, ABVV en ACLVB eisen daarom dat er - zeker in tijden van laagconjunctuur - niet wordt bespaard op tewerkstelling, opleiding en begeleiding. Noch op het Vlaams niveau, noch op niveau van de subregio’s en de steden.

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

investeringen werkgelegenheidsbeleid