Roep snel een werkgelegenheidstop samen

02/07/2009 Persbericht - De nieuwe Vlaamse regering moet niet alleen een investeringsplan voor de bedrijven uitwerken, maar bovenal maximaal inzetten op werkgelegenheid. Dat stellen de drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB in een gezamenlijke boodschap aan "de nieuwe Vlaamse regering".


De werkloosheid blijft toenemen.

We staan in Vlaanderen terug dicht bij het cijfer van 200.000 werkzoekenden. Na de zomer dreigen bovendien heel wat tijdelijke werklozen definitief hun job te verliezen.

De nieuwe Vlaamse regering moet in de komende weken niet alleen komen tot een investeringsplan voor de bedrijven, maar vooral ook maximaal inzetten op het aanzwengelen van de werkgelegenheid. Beiden zijn noodzakelijk om de effecten van de crisis op een krachtdadige manier te keren.

Vlaams ABVV, ACV en ACLVB roepen de regeringonderhandelaars daarom op om:

  • Snel een werkgelegenheidstop samen te roepen in de schoot van het VESOC. Die moet leiden tot gezamenlijke afspraken tussen de sociale partners en de regering over maatregelen om op korte termijn een stevige impuls aan de werkgelegenheid te geven.
  • Ook op de korte termijn, in 2010, voldoende budgettaire ruimte te voorzien voor investeringen in duurzame werkgelegenheid. Een begrotingsevenwicht nastreven is een terechte bekommernis, maar moet volgens een tijdspad gebeuren waarbij voldoende beleidsinitiatieven kunnen genomen worden op de korte termijn.
  • Bij de zoektocht naar besparingen, te mikken op uitgaven die geen direct noch een indirect effect hebben op de werkgelegenheid, ook niet binnen de overheidsdiensten.
  • Ook te zoeken naar bijkomende inkomsten voor de Vlaamse begroting.

In het kader van zo'n drieledig overleg eisen we concreet:

  • Een groeipad inzake groene jobs, jobs in de non-profit en jobs in de sociale economie en in de lokale werkgelegenheid.
  • Een versterking van doelgroepmaatregelen gericht naar kansengroepen, maar ook door bijkomende inspanningen naar jongeren en andere werkzoekenden om te vermijden dat ze langdurig werkloos worden.
  • Een stevige impuls inzake opleidingen en competentieontwikkeling.

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

investeringen werkgelegenheidsbeleid