Open brief voor een slimme sociale politiek

30/06/2009 Persbericht - De N-VA wil een Vlaamse hospitalisatieverzekering en een Vlaamse aanvullende kinderbijslag invoeren... Geen slimme sociale politiek die ten goede komt aan de mensen, luidt het verdict in een open brief van het ABVV. Meteen worden ook enkele alternatieven geformuleerd.


De N-VA wil een Vlaamse hospitalisatieverzekering en een Vlaamse aanvullende kinderbijslag invoeren... Niet toevallig twee thema’s die in feite tot de federale bevoegdheden behoren.

Belangrijke vraag is echter:

  • Is dit wel een slimme sociale politiek die ten goede komt aan de mensen?
  • Zal het geld dat hierin geïnvesteerd wordt een maximaal sociaal effect hebben?

Een Vlaamse hospitalisatieverzekering?

Neem nu het idee van een Vlaamse hospitalisatieverzekering.

De Vlaming zou door het betalen van een bijdrage, direct (via een forfaitaire bijdrage zoals bij de Vlaamse zorgverzekering) of indirect (via de belastingen), een kostendekking krijgen voor wat hij nu moet opleggen bij een ziekenhuisverblijf.

Dat klink aanlokkelijk, maar is het ook slim?

Voor de meeste Vlamingen (ca. 60%), die al een hospitalisatieverzekering hebben (betaald door hun werkgever), zal het enige verschil zijn dat ze die verzekering voortaan zelf zullen moeten betalen... Veel werknemers dreigen zo hun bestaande hospitalisatieverzekering niet alleen te verliezen, maar ook met lege handen achter te blijven.

Neem nu sectoren als de bouw, of bedrijven in of rond Brussel, die nu een hospitalisatieverzekering hebben. Als wie in het Vlaams Gewest woont voortaan een hospitalisatieverzekering krijgt en de anderen niet, dan zal de werkgever kiezen:

  • Ofwel de bestaande hospitalisatieverzekering afschaffen - en dan blijven Walen en (Vlaamse) Brusselaars met lege handen achter.
  • Ofwel de bestaande hospitalisatieverzekering behouden - en dan zijn de Vlamingen dubbel verzekerd, tot meerdere glorie van de verzekeringsmaatschappijen... Die verzekering enkel afschaffen voor de inwoners van het Vlaams Gewest en behouden voor de anderen, is immers verboden door de antidiscriminatiewet.

Het zou dus veel logischer zijn dat de Vlaamse regering haar geld zou investeren in iets dat echt 100% sociale meerwaarde geeft.

Dit kan door bijvoorbeeld de gezins- en bejaardenhulp goedkoper te maken en uit te breiden tot de rusthuizen. Dit valt volledig binnen haar eigen bevoegdheid en zal ten goede komen aan alle Vlamingen die nu of later naar een rusthuis gaan.

Een Vlaamse aanvullende kinderbijslag?

Is het sociaal het meest aangewezen om de schaarse Vlaamse centen te gebruiken om iedereen pakweg jaarlijks 500 euro bijkomend kindergeld te geven?

De kinderbijslag wordt binnen de sociale zekerheid vandaag alleen door de werkgevers gefinancierd. De werknemers betalen niets. Voor de financiering van zo’n aanvullende Vlaamse kinderbijslag zullen de werknemers echter zélf moeten betalen, rechtstreeks of onrechtstreeks... En Vlaamse Brusselaars zullen er niet van kunnen genieten.

Maar los daarvan: zou dit dan sociaal gezien de meest efficiënte maatregel zijn? Kan met minder geld en selectiever besteed niet meer effect bereikt worden?

Waarom zouden bijvoorbeeld de kindercrèches voor mensen met lage lonen niet gratis worden? Mensen met lage lonen houden vandaag immers te weinig over als ze al hun kosten in rekening brengen (crèche, verplaatsingen….). Ze zouden door gratis crèches aangezet worden om (meer) te werken, wat dan ook weer goed is om straks de vergrijzing te betalen.

Zo zijn we er ook zeker van dat de sociale initiatieven direct effect zullen hebben voor die mensen die er het meest nood aan hebben. Wat winnen we erbij om het geld van de Vlaamse regering te besteden aan initiatieven die niet tot de bevoegdheid van de Vlaamse regering behoren? Eindeloze juridische procedureslagen!

Aanvullende Vlaamse kinderbijslag? Goed mogelijk dat die niet eens van de grond komt. De Raad van State heeft op 5 juni 2001 immers al duidelijk gesteld: "De Gemeenschappen zijn daarvoor echter niet bevoegd” én “gelet op die conclusie, is het niet nodig nader in te gaan op de inhoud van het voorstel” van diverse Vlaamse parlementsleden.

Hetzelfde riskeert men met een Vlaamse hospitalisatieverzekering.

Ook Europa zal dwars liggen

Europa zal oordelen dat kinderbijslag en hospitalisatieverzekering sociale zekerheid is, zoals ze dat ook al deed bij de Vlaamse zorgverzekering.

Dat betekent dat het voordeel gekoppeld wordt aan de werkplaats. Zo moet elke EU-onderdaan die in Vlaanderen werkt, er recht op krijgen.

Dit leidt tot de absurde situatie dat een Duitser of Nederlander die in Vlaanderen werkt, recht heeft op de Vlaamse zorgverzekering, maar een Waal niet, want die hoort niet tot een andere Europese lidstaat ... Ook voor Brussel bestaat geen bevredigende oplossing. Voor het miljoen Brusselaars moet men vrije keuze laten om zich al dan niet aan te sluiten (en bijdragen te betalen).

Gevolg: sommige Brusselse OCMW-ziekenhuizen zullen hun (Franstalige) bejaarden in groep aansluiten bij de hospitalisatieverzekering en zo hun financiële tekorten dekken. Maar geen haar op het hoofd van de meeste jonge (Vlaamse) Brusselaars dat eraan zal denken vrijwillig een bijdrage te betalen voor iets dat ze niet onmiddellijk nodig hebben.

We pleiten er dus voor om een slimme sociale politiek te voeren die 100% ten goede komt aan de mensen en die tot de Vlaamse bevoegdheid behoort:

  • kinderopvang,
  • gezins- en bejaardenhulp,
  • openbaar vervoer,
  • onderwijs en studiebeurzen voor kinderen uit minderbegoede gezinnen…

Geen juridische veldslagen meer met andere (deel)regeringen en Europa. En dus 100% slaagkans, met een positieve ingesteldheid!

De Vlaamse regering kan nog massa’s initiatieven nemen die sociaal en positief zijn voor de mensen!

Caroline Copers
algemeen secretaris Vlaams ABVV

Rudy De Leeuw
voorzitter ABVV

Lees ook

Zoek op trefwoord

hospitalisatieverzekering kinderbijslag