Sterke overheden nodig in moeilijke tijden

18/06/2009 Persbericht - In de nota van Vlaams formateur Kris Peeters is een hoofdstuk gewijd aan ‘een slagkrachtige overheid’. ACOD en Vlaams ABVV formuleren hun bedenkingen.


ACOD en Vlaams ABVV

stellen met tevredenheid vast dat de overheid heel wat aandacht krijgt in deze onderhandelingsnota, meer nog, dat er geen sprake is van een afbouw van overheidsdiensten of overheidstewerkstelling.

benadrukken wel dat een performante dienstverlening steeds voorop moet staan en dat het aantal ambtenaren moet kunnen aangroeien daar waar nieuwe noden en nieuwe dienstverlening of een uitbreiding ervan zich opdringen.

missen de link tussen het streven naar efficiëntiewinsten en het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, zoals heel uitdrukkelijk werd afgesproken in het Pact 2020.

verzetten zich met klem tegen blinde besparingsscenario’s om bijvoorbeeld 3% efficiëntiewinsten te realiseren – zoals Voka bepleit – louter en alleen vanuit een besparingslogica en met het oog op een verschuiving van overheidsmiddelen naar het bedrijfsleven.

Andere sites

Zoek op trefwoord

overheidsdiensten