Slim begrotingsbeleid gevraagd

17/06/2009 Persbericht - ABVV, ACV en ACLVB zeggen neen tegen een drastische besparing van 1,9 miljard euro in Vlaanderen om zo een begrotingsevenwicht te bereiken. Een slimme begroting moet voorrang geven aan een sociaal beleid en investeren in tewerkstelling.


De SERV bracht gisteren een tussentijds advies uit over het begrotingsbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. Daarin worden verschillende scenario’s geschetst die de regering kan volgen om de begrotingsontwikkeling opnieuw op het rechte pad te brengen.

Wie betaalt de sanering?

ABVV, ACV en ACLVB pleiten voor een slim begrotingsbeleid en dus voor de keuze voor een begrotingstraject dat in voldoende mate de begrotingstekorten en de schuldontwikkeling afbouwt, maar dat ook voldoende beleidsruimte laat voor sociaal beleid en nieuwe tewerkstellingsinitiatieven.

Een scenario om met ingang van 2010 onmiddellijk een begrotingsevenwicht te realiseren – zoals Voka voorstelt – beantwoordt niet aan deze filosofie. Dit dreigt neer te komen op een drastische saneringsoperatie van 1,9 miljard euro.

Belastingverlaging voor de bedrijven?

De vakbonden passen in elk geval voor een scenario waarbij men het mes zet in de overheidsdiensten, onder meer om ruimte te creëren voor belastingverlagingen voor het bedrijfsleven zoals een uitdoofscenario voor pestbelastingen, zoals die op “drijfkracht en oppervlaktes” waar Voka voor pleit.

We zijn wel vragende partij voor een heroverweging van belastingkortingen, zoals de jobkorting die echter rechtvaardiger moet door ze meer te oriënteren naar lagere inkomens en mensen met een vervangingsuitkering.

Rechtvaardige belastingen

Maar er is een ruimer debat nodig over een meer rechtvaardige, progressieve fiscaliteit in Vlaanderen, waarbij ook grote vermogens voldoende bijdragen. We denken onder meer aan hogere erfenisrechten, schenkingsrechten of registratierechten voor dure woningen.

Ook het bedrijfsleven moet voor zijn verantwoordelijkheid worden geplaatst, bijvoorbeeld in het kader van (haven)investeringen of via een kilometerheffing voor vrachtwagens.

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

begroting