Blije Bloemen op 1 mei

29/04/2009 - Het ABVV verspreidt dit jaar duizenden ‘Blije rozen’ op zijn 1 mei-activiteiten. Deze ‘Blije rozen’ komen uit Kenia en werden geproduceerd met respect voor mensenrechten en milieu.


Komen niet alle rozen uit Nederland?

Terwijl rozen vroeger vaak uit Nederland kwamen, gebeurt de teelt nu grotendeels in warmere streken als Kenia (Afrika) en Colombia (Zuid-Amerika). De arbeidsomstandigheden zijn er doorgaans barslecht.

Voor veel vrouwen in het Zuiden is werken in de bloementeelt de enige mogelijkheid om een gezinsinkomen te verwerven. De meeste werkneemsters zijn tussen 18 en 35 jaar en hebben alleen lager onderwijs gevolgd. Driekwart wordt aangeworven op tijdelijke basis.

De vrouwen betalen een zware tol:

 • blootstelling aan bij ons verboden chemicaliën,
 • lage lonen,
 • een verbod op vakbonden,
 • willekeurige ontslagen,
 • kinderarbeid,
 • ontslag bij zwangerschap,
 • onbetaalde overuren,
 • geen beschermende kledij,
 • een vervuilde leefomgeving met gevolgen voor de visserij, drinkwaterkwaliteit en de voedselvoorziening.

Wat doet het ABVV?

Voor de vakbonden staat Waardig Werk dit jaar hoog op de agenda. Ook op ons Feest van de Arbeid willen we dit tonen.

Op 1 mei worden traditioneel heel wat rode rozen uitgedeeld. Het ABVV kiest voor Fair Trade-rozen.

In Europa worden Fair Trade-bloemen volop gepromoot, ondermeer door de Blije Bloemencampagne van het Netwerk Bewust Verbruiken.

Zo stimuleren we internationale solidariteit, milieu én duurzame ontwikkeling.

We willen voorkomen dat werknemers in Noord en Zuid tegen mekaar worden uitgespeeld in het spel van vrije concurrentie. Daarom is het belangrijk dat we streven naar waardig werk voor iedereen, samen met de partnervakbonden in het Zuiden.

Daarom ook steunt het Vlaams ABVV een bloemenvakbond in Colombia. Want sterke vakbonden zijn de beste garantie voor waardig werk.

Blije Bloemen uit Kenia

De bloemen die we op 1 mei verdelen komen uit Kenia. Bloemenkwekerij Oserian is een voorbeeld van hoe het anders kan.

 • Het loon is er bijna het dubbele van het wettelijke minimum.
 • Meer dan 50% van de werknemers is lid van de vakbond KPAWU.
 • Er is gratis onderwijs.
 • Er zijn goede gezondheidszorgen en huurtoelages.
 • Er wordt spaarzaam omgesprongen met het milieu.
 • Net als in Europa wordt er volop geëxperimenteerd met biologische bestrijdingsmiddelen (insecten).
 • Ook het waterverbruik wordt minimaal gehouden, erg belangrijk in dit kwetsbare stuk van Afrika.

Bloemenkwekerij Oserian in Kenia produceert Fair Trade-rozen

Dit alles vormt een schril contrast met omliggende bedrijven die ook bloemen produceren voor de export, maar ten koste van de lokale gemeenschappen en het recht op waardig werk.

Het ABVV neemt zijn verantwoordelijkheid door het Fair-Tradeprincipe in ons aankoopbeleid te verankeren.

De ‘Blije rozen’ van Oserian worden verdeeld op volgende 1-mei-activiteiten

Provincie Antwerpen:

 • Antwerpen

Provincie Limburg:

 • Diepenbeek

Provincie Vlaams-Brabant:

 • Leuven

Provincie Oost-Vlaanderen:

 • Gent
 • Zottegem
 • Sint-Niklaas
 • Dendermonde

Provincie West-Vlaanderen:

 • Middelkerke
 • Izegem

Blije Bloemen - Blije kinderen

Contact

 • Danny Jacqmot - Coördinator - 02 506 82 35

Andere sites

Zoek op trefwoord

1 mei Blije Bloemen