Geen angst voor de vergrijzing

28/04/2009 Persbericht - 29 april is Europese dag van de intergenerationele solidariteit. ABVV-Jongeren én ABVV-Senioren willen daarom samen wijzen op het gevaar van het neoliberale vergrijzingsdiscours. Langer leven is geen reden tot angst!


Discours van de angst

Het neoliberale discours benadert de vergrijzing als een probleem.

  • Door de vergrijzing zou onze welvaart in gevaar zijn.
  • We moeten allemaal harder en langer gaan werken, heet het.
  • En ook dan nog zullen we ons moeten wapenen tegen de onbetaalbaarheid van de pensioenen en de gezondheidszorgen door op eigen kracht reservepijlers op te bouwen.

Dit neoliberale discours is een discours van de angst. Het is ook een discours van inleveren zonder dat er iets hoopgevend tegenover staat.

Mee gedragen door reclamecampagnes die het maar wàt graag hebben over financiële catastrofes bij de pensionering, slaat dit discours aan. In de hoofden van de mensen dreigt onzekerheid de plaats in te nemen van zekerheid.

Door reclamecampagnes en onheilsprofeten worden ze voorbereid om mee te gaan in het idee dat we moeten evolueren naar een land waar de sociale zekerheid vervangen wordt door een systeem waarbij iedereen de “vrijheid” heeft om zijn eigen “vooruitgang” te realiseren.

Een positief verhaal

Tegenover deze angst willen ABVV-Jongeren en ABVV-Senioren een positief verhaal plaatsen. Langer leven is een positieve verworvenheid.

Als we de uitdagingen hiervan met de nodige creativiteit benaderen, komen we uit op een systeem waarbij volwaardige pensioenen naadloos aansluiten op onthaaste loopbanen.

  • Met een fiscale administratie waar meer mensen en middelen worden ingezet,
  • vereenvoudigde gerechtelijke procedures bij fraudezaken die verjaring voorkomen,
  • een belasting op de grote vermogens om de sociale zekerheid extra te financieren,
  • en een werkgelegenheidsbeleid dat de kansen op werk voor jong én oud vergroot, zitten we al een heel stuk in deze richting.

Contact

  • Caroline Cocquyt - coördinator - 02 289 01 71
  • Coördinator ABVV-jongeren - Coördinator ABVV-jongeren - 02 289 01 54

Zoek op trefwoord

pensioenen vergrijzing